Jaktnyheter

Vad är jakt för ditt parti?

Daniel Bäckström, Centerpartiet, Isak From, Socialdemokraterna, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, John Widegren, Moderaterna, Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet, Kjell Arne Ottosson, Kristdemokraterna och Jakob Olofsgård, Liberalerna, svarar på frågor om jakt. Foto: Per Jonson/pressbild/privat/Amanda Lindgren/Riksdagen

I september är det dags att gå till valurnorna. Jaktjournalen har i en stor enkät till riksdagspartierna samlat några av de viktigaste jaktpolitiska frågorna i valet.

"}}

Hela sammanställningen om vad politikerna tycker i de olika jaktliga frågorna, hittar du i Jaktjournalen nr 9. Om du inte är prenumerant och inte hittar tidningen i din butik så kan du läsa den digitalt här!

Vad är jakt för ditt parti?

Isak From, socialdemokratisk riksdagsledamot och ledamot i Miljö – och jordbruksutskottet:

– Jakt är den bästa och för oss den naturligaste förvaltningsmetod vi har. Möjligheten till jakt är en viktig del av många människors vardag som stärker landsbygden och håller människor samman. Den kan öka attraktionen att bo på landsbygden och skapa jobb genom kopplingen till besöksnäringen.

Elisabeth Falkhaven, ersättare i Miljö- och jordbruksutskottet och djurpolitisk talesperson för Miljöpartiet:

– Jägarna utför ett viktigt arbete för Sveriges viltvård och är ofta en god kunskapskälla om den lokala naturen och djurlivet i ett område.  Människan har jagat djur i tusentals år, och under människans historia har det varit en förutsättning för att överleva. Idag bedrivs jakt av olika anledningar. Jakten ska bedrivas med hänsyn och respekt till djur och natur och Miljöpartiet tar avstånd från jaktformer där djuren löper särskilt stor risk att utsättas för lidande.

Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet:

– I Sverige är jakten en folkrörelse som handlar både om att uppleva naturen och om gemenskap. Samtidigt som jakten har en social funktion så har den en avgörande roll när det kommer till vilt- och naturvård, för utan jakten riskerar viltolyckorna och skadorna för jord- och skogsbruket att öka. Vi i Centerpartiet vill utveckla jakten, både för människor och naturen. Vi vill att beslut relaterade till jakt ska flyttas närmre de som berörs, att Svenska jägarförbundet för en mer aktiv roll i jakt- och viltvården i hela landet och vi vill inrätta en Viltmyndighet för en mer fungerande jakt.

Jakob Olofsgård, jaktpolitisk talesperson för Liberalerna:

– Jakt är rekreation. Det är också viltvård och därmed en viktig del av naturvården.

Johan Widegren, talesperson för Moderaterna:

– För mig och för många andra är jakt glädje, en del av svensk kultur och en viktig del av livet. Men det är också något som stora delar av samhället drar nytta av, även de som inte jagar. Jägarna ser till att viltstammarna hålls på rimliga nivåer, vilket är bra både för viltet och för oss.

Kjell-Arne Ottosson, kristdemokraternas talesperson i miljöfrågor:

– Jakten är ett av våra största kulturarv. Den är viktig för ett sunt förvaltande av Sveriges viltstammar, dessutom ett stort fritidsintresse som ibland ger klimatsmart kött på tallriken.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet för Sverigedemokraterna:

– Ansvarsfull, reglerad jakt är positivt och bidrar till friluftsliv och kontakt med naturen. Jakt är ett naturligt sätt att ta tillvara på naturens överskott av vilt. Våra viltstammar är en resurs som ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt som också tar hänsyn till olika intressen i samhället. Jakt och viltvård är också en svensk tradition med anor sedan urminnes tider. Det som förr var en livsnödvändig sysselsättning är numera ett fritidsintresse eller arbete. Det innebär dock inte att jakten som företeelse är mindre viktigt. Jakten är inte bara ett intresse för många utan har blivit en livsstil.

*Vänsterpartiet har trots flera påminnelser inte återkommit med svar.