Jaktnyheter

Varför blir det ingen licensjakt på järv i Sverige?

Många tycker att den borde förvaltas. Men riksdagspolitikerna säger nej till licensjakt på järv. Varför? Foto: Gettyimages

"}}

Varför blir det ingen licensjakt på järv i Sverige?

Isak From, socialdemokratisk riksdagsledamot och ledamot i Miljö – och jordbruksutskottet:

– Naturvårdsverket gjorde bedömningen att licensjakt på järv inte var aktuellt under 2021. Det berodde på risken att hamna under referensvärdet är för hög för att licensjakt skulle vara befogat.

Elisabeth Falkhaven, ersättare i Miljö- och jordbruksutskottet och djurpolitisk talesperson för Miljöpartiet:

– Naturvårdsverket har gjort bedömningen att licensjakt inte är aktuell under 2021, för att risken då skulle vara för stor att hamna under referensvärdet. Enligt rödlistan från år 2020 klassas också järven som ”sårbar”. MP anser att licensjakt kan bli aktuell först när en rovdjurspopulation klarar gynnsam bevarandestatus med god marginal över referensvärdet.

Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet:

– Naturvårdsverket har gjort bedömningen att licensjakt på järv inte är befogad baserat på riskbedömningen i beskattningsmodellen och för att risken att hamna under referensvärdet är för hög. Bedömningen baserades bland annat på populationens tillväxttakt och andelen uttag genom skyddsjakt. Men enligt senare inventeringar har man funnit att järvstammen har blivit mer stabil och sprider sig söderut i Sverige och därmed ligger järvstammen kvar över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, vilket är 600 järvar. För att vara på säkra sidan när det gäller gynnsam bevarandestatus blev det ingen licensjakt på järv i år.

Daniel Bäckström, Centerpartiet, Isak From, Socialdemokraterna, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, John Widegren, Moderaterna, Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet, Kjell Arne Ottosson, Kristdemokraterna och Jakob Olofsgård, Liberalerna, svarar på frågor om jakt. Foto: Per Jonson/pressbild/privat/Amanda Lindgren/Riksdagen

Jakob Olofsgård, jaktpolitisk talesperson för Liberalerna:

– Sverige ska ha en livskraftig järvstam. Licensjakt kan vara aktuellt om stammen ökar. Under 2021 var stammen inte så stor att det var motiverat att bedriva licensjakt. Detta är ingen politisk fråga.

Johan Widegren, talesperson för Moderaterna:

– Vi behöver se över det samlade rovdjurstrycket i Sverige. Stammarna har ökat. Vi tror därför att förvaltningen nu måste ta mer hänsyn till rovdjurens påverkan på omgivning.

Kjell-Arne Ottosson, kristdemokraternas talesperson i miljöfrågor:

– Kristdemokraterna ser att järv, liksom annat vilt, bör kunna omfattas av licensjakt men anser att frågan först kan behöva utredas.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet för Sverigedemokraterna:

– Vi menar att möjligheten att få till stånd skyddsjakt inom samebyarnas områden bör stärkas, liksom i andra delar av landet där koncentrationen av rovdjur drabbar människor, deras hundar, tamboskap och näringsverksamhet.

*Vänsterpartiet har trots flera påminnelser inte återkommit med svar.