Jaktnyheter

Hur arbetar ni för att upphäva EU:s förbud mot handel med sälprodukter?

Synen på förbudet mot handel med sälprodukter är olika. Foto: Gettyimages

"}}

Hur arbetar ni för att upphäva EU:s förbud mot handel med sälprodukter?

Isak From, socialdemokratisk riksdagsledamot och ledamot i Miljö – och jordbruksutskottet:

– Förbudet är i grunden ett WTO-regelverk. En stor majoritet av världens länder är emot en förändring med möjlighet till försäljning och handel med sälprodukter. Men S-regeringen undersöker ändå vilka möjligheter som finns att få i frågan om att få undantag eller helt häva förbudet mot handel av sälprodukter på bordet.

Elisabeth Falkhaven, ersättare i Miljö- och jordbruksutskottet och djurpolitisk talesperson för Miljöpartiet:

– Miljöpartiet bedriver ingen politik för att upphäva EU:s förbud mot handel med sälprodukter.

Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet:

– Centerpartiet har längre verkat för att EU ska lätta upp reglerna som förbjuder handel av sälskinn och sälkött. Det är en inriktning som riksdagen har ställt sig bakom i ett tillkännagivande till regeringen 2020. Det är viktigt att skapa incitament för jägarna för att de ska vilja tillvarata skjutna sälars kött och skinn, vilket också är förenligt med god jaktetik.

Jakob Olofsgård, jaktpolitisk talesperson för Liberalerna:

– Vi anser att handel med sälprodukter ska vara tillåten i och med att vi har jakt på säl. Men frågan hanteras av världshandelsorganisationen, WTO. Som starka vänner av frihandel anser Liberalerna att WTO:s regler – som i praktiken förbjuder handel med sälprodukter – ska respekteras. Påverkansarbetet måste därför bedrivas genom EU gentemot WTO.

Daniel Bäckström, Centerpartiet, Isak From, Socialdemokraterna, Martin Kinnunen, Sverigedemokraterna, John Widegren, Moderaterna, Elisabeth Falkhaven, Miljöpartiet, Kjell Arne Ottosson, Kristdemokraterna och Jakob Olofsgård, Liberalerna, svarar på frågor om jakt. Foto: Per Jonson/pressbild/privat/Amanda Lindgren/Riksdagen

Johan Widegren, talesperson för Moderaterna:

– Vi lyfter ofta frågan med regeringen, senast i juni på EU-nämnden inför ministermötet om WTO. Vi har drivit frågan länge.

Kjell-Arne Ottosson, kristdemokraternas talesperson i miljöfrågor:

– Sverige bör snarast söka undantag från EU:s förbud. På längre sikt bör regeringen agera för ett slopat förbud, i enlighet med riksdagens tillkännagivande.

Martin Kinnunen, miljöpolitisk talesperson och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet för Sverigedemokraterna:

– Vi har genom frågor till statsråd och på andra sätt verkat för ett upphävande av förbudet.