Jaktnyheter

Vad innebär ett pestsmittat vildsvin i Skåne? EU svarar inte

Foto: Gettyimages
Vad händer om ett vildsvin smittat av afrikansk svinpest påträffas i Skåne? Frågan är hur stor zon som måste stängas av för att smittan inte ska föras vidare, och hur stort område som stoppas från försäljning av tamgriskött. – Vi frågade EU i vintras men har inte fått något svar, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.
Den afrikanska svinpesten finns i en rad länder i vårt närområde och det finns farhågor om att sjukdomen förr eller senare kommer att nå Sverige. Det är bara vildsvin och tamgrisar som drabbas och när det gäller tamgrisar i smittade områden och länder är regelverket detaljerat. Men vad händer om det exempelvis skulle dyka upp ett smittat vildsvin i Skåne? Vi ställde frågan till Maria Cedersmyg, veterinärinspektör och smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Frågade i vintras

– Vi upptäckte att lagstiftningen inte är solklar, och det har uppenbarligen EU-kommissionen också upptäckt eftersom det tagit dem väldigt lång tid att svara – vi frågade i vintras. Vi slog tydligen huvudet på spiken när det gällde att hitta de knepigaste frågorna, säger Maria Cedersmyg till Jaktjournalen. Frågan är väldigt viktig för hela tamgrisbranschen, både leverantörer av kött och exempelvis anläggningar där sperma från tamgrisar samlas. Men frågan är också avgörande för att inte smittan ska spridas vidare till andra områden med vildsvin. – När det gäller vildsvin är det i princip medlemsstaterna och kommissionen som kommer överens. Det avgörs av hur många vildsvin det är, hur stora hemområden de har och vad det finns för naturliga hinder i form av motorvägar, vattendrag och annat som förhindrar vildsvinens vandringar, säger Maria Cedersmyg. I Tjeckien satte man upp ett hägn kring ett smittat område och fick därmed en mindre zon som var belagd med restriktioner.

”Låter inte snyggt”

Enligt Petter Kjellander, forskare vid Grimsö viltforskningsstation, beräknas de svenska vildsvinen ha hemområden som är upp till 10 000 hektar stora. Hur stor en avstängd zon skulle bli i Sverige, i händelse av ett smittat vildsvin, vill inte Maria Cedersmyg ange exakt. – Det kan handla om ett par tre hemområden i bredd, men vi har undvikit att ange någon exakt areal för att människor inte ska förvänta sig att det verkligen blir så. Det beror helt på hur förhållandena ser ut i området där vildsvinet påträffats, säger Maria Cedersmyg. Hon och kollegorna vill också ha vägledning och det var därför man ställde frågan till EU. – Det låter inte så snyggt, att EU inte svarar när man skulle vilja ha tydliga besked. Men jag räknar kallt med att vi kan få de svar vi behöver om det bränner till, säger Maria Cedersmyg.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21