Jaktnyheter

Utrotningshotade uttern har gjort stark come back

Uttern finns nu i stort sett hela landet. Foto: Gettyimages
På 1980-talet var uttern på väg att försvinna helt i Sverige. Nu är den tillbaka och fler och fler svenskar gör observationer – bland annat Ingemar Selander, som hittade en trafikdödad utter utanför Umeå häromdagen.

Uttern Lennart Selander fann.

Ingemar Selander fann uttern utmed Holmsundsvägen, i höjd med Villanäs, mellan Umeå och Holmsund i måndags. – Jag har vuxit upp i Holmsund och aldrig sett en utter tidigare, varken död eller levande. Uppenbarligen är de på väg tillbaka, även här uppe i Norrland, säger Ingemar Selander. Han och barnen fick en spännande stund när de studerade det vattenanpassade djuret, som bland annat har simhud mellan tårna. – Det vore ju trevligt om arten fortsätter öka så att den kan börja jagas, säger Ingemar Selander. Uttrar är så kallat statens vilt och döda exemplar ska rapporteras till polisen och vidarebefordras till Naturhistoriska riksmuséet. Så har skett med uttern Ingemar Selander fann.

Uttern har simhud mellan tårna

Ökat kraftigt

Anna Roos är forskare vid enheten för miljöforskning och övervakning vid Naturhistoriska riksmuseet. Hon berättar att uttern ökat kraftigt i antal och utbredning i Sverige. – Den finns i stort sett i hela landet, utom på Gotland. Där vi inte har observationer av utter bor det oftast få människor. Men beståndet i västra delarna av Sverige är glest, säger Anna Roos. Det var insektsbekämpningsmedlet DDT och plast- och oljekemikalien PCB som var nära att utrota uttern i Sverige.

Utterrapporter 2019

Läkemedel som kissas ut

– Nu har vi upptäckt att uttrarna innehåller väldigt många andra ämnen som kommer från människor. Det är olika typer av läkemedel, exempelvis narkotikaklassade Tramadol, och läkemedel mot schizofreni och blodtrycksmedel. De kissas ut i avloppssystemet och tar sig vidare ut i vattendragen. Vi vet inte vilka effekterna blir på sikt, berättar Anna Roos. Man vet inte exakt hur många uttrar det finns i Sverige idag. Anna Roos önskar sig en inventering, som skulle gå att göra genom uppsamling av spillning och DNA-analyser. Här är länken till Naturhistoriska riksmuséets rapporteringssida för utter. Där går det att zooma in och se de olika platser där utterobservationer bekräftats.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21

Ingemar Selander och hans barn fick en spännande stund när de undersökte uttern innan den lämnades in till polisen. På bilden ses från vänster Hillevi, Helmer, Thule och Levi.