Jaktnyheter

Utredning om miljonsvindel mot Dreverklubben dröjer

Dreverklubbens anmälan om misstänkt förskingring prioriteras inte av polisen. Foto: Per Jonson och Gettyimages, montage
Den misstänkta miljonsvindeln mot Svenska dreverklubben har hamnat i rättslig långbänk. – Det händer absolut ingenting i utredningen, säger ordförande Magnus Enocson.
Den 11 mars polisanmälde Svenska dreverklubbens centralstyrelse misstänkt förskingring och trolöshet mot huvudman. Jaktjournalen har rapporterat om saken här. Man hade upptäckt att ett av föreningens konton tömts på pengar. Som Jaktjournalen erfar och tidigare rapporterat rör det sig om ett belopp på omkring en miljon kronor. – Ja, det är ett sjusiffrigt belopp, bekräftar i dag Svenska dreverklubbens ordförande Magnus Enocson.

”Händer absolut ingenting”

Men hos rättsväsendet är ärendet inte prioriterat. – Det har tillsatts en åklagare men inga utredande poliser. Det händer absolut ingenting och vi får besked att polisen har många ärenden och dåligt med resurser, berättar Magnus Enocson. Det är ingen risk att föreningen går omkull, men det har ändå fötts en idé om att höja medlemsavgiften. – Vill vi exempelvis göra en IT-satsning, programvara för utställningar, drevprov och liknande, så har vi inte pengar till det just nu. Men det finns inga beslut tagna om höjd medlemsavgift – det avgörs på Dreverstämman. Vi tittar även på andra sätt att förbättre ekonomin, säger Magnus Enocson. Jaktjournalen söker polis och åklagare för en kommentar.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 17 21