Ledare

Utredning hotar jakthundsträning

Foto: Per Jonson
Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny djurskyddslag, ett förslag som berör jakthundsträning och jakt på flera punkter. Men i dagsläget är det oklart hur djurskyddslagen ändras, först ska en remiss behandlas av lagrådet.
Under mängder av år har Svenska Grythundklubben slagits för att få behålla sina grytanlagstest med levande grävling. Nu hotas grythundklubbens grytanlagstest med levande grävling återigen, detta trots att grävling och hund aldrig fysiskt möts i konstgrytet. Regeringen har tidigare gjort ett undantag för denna verksamhet och ytterligare utredningar ska göras.

Vildsvinshägn synas

Även verksamheten i vildsvinshägn med anlagstester på hundar är oviss i framtiden. Detta trots att vi har certifierade hägn i landet. Dessutom är det oerhört viktigt att vi kan anlagstesta våra hundar för att även i framtiden kunna sortera bort olämpliga hundar. Vilket också kan betraktas som ett djurskydd där vi undviker att jaga med olämpliga hundar som utsätter sig för onödig skaderisk. Några förbud har jag dock svårt att se, men det är inte uteslutet att regelverket av ren klåfingrighet kan komma att ändras. Detta gäller vid all form av jakt där anlagstester är att rekommendera. Men det kan vara förödande att ändra regler för ändrandets skull. Vi får aldrig glömma bort syftet med anlagstester, nämligen att skapa fungerande jakthundar som jagar på ett etiskt sätt.

Välkommet

Att med jämna mellanrum se över djurskyddslagen är sunt och välkommet. Vi jägare är tämligen överens om att jakten ska bedrivas på ett försvarbart sätt både biologiskt och etiskt. Något vi i Norden är mycket duktiga på. Detta är inte minst viktigt då olika, så kallade, djurvärnarorganisationer både med terror, sabotage och påhittade historier försöker stoppa delar av jakten.

Utsättning av vilt

Mycket talar också för att utsättning av vilt kommer att regleras. Man vill att en förutsättning för att till exempel få sätta ut fältfågel och änder endast får ske om biotopen och livsbetingelserna är goda. Man vill också att utsättningar endast får göras i områden där viltarten funnits tidigare eller finns oavsett hur lämpliga livsbetingelserna är. Var allt detta landar är ovisst, men ändringar kommer det att bli även om det inte blir till det bättre i praktiken varken för djur eller för  jaktutövningen.