Jaktnyheter

Utreder jakt på kungsörn

De norska myndigheterna utreder jakt på kungsörn. Foto: Gettyimages
De norska myndigheterna ska utreda möjligheterna att införa jakt på kungsörn.
2016 bad Stortinget den norska regeringen att på försök starta förvaltningsjakt på kungsörn i Troms , där ren- och fårägare fått djur dödade av örn. Hittills har jakten inte kommit igång, rapporterar NRK.  Klimat- och miljödepartementet vill att forskarna först tittar närmare på saken. John Karlsen, ordförande i rovviltnämnden i Troms och Finnmark menar att det går att forska och bedriva jakt samtidigt.