Jaktnyheter

Utredare ska se över vapendirektivet

Ny utredare ska lämna förslag på hur EU:s vapendirektiv kan genomföras i Sverige. Foto: Per Jonson

Sveriges implementering av EU:s vapendirektiv är en lång följetong. Eftersom forfarande inte direktivet genomförts har Sverige stämts av EU-kommissionen. Nu ska därför en utredare ta fram ett förslag på hur förändringar i vapenlagstiftningen ska se ut, så staten slipper betala böter.

"}}

Det är tidigare lagmannen Stefan Strömberger som av regeringen får i uppdrag att föreslå hur ändringarna i EU:s vapendirektiv ska genomföras på en miniminivå. Strömberger ska också se över lagstiftningen. Målsättningen här är att den inte ska ha ett regelverk som påverkar jägare och sportskyttar negativt i onödan.

– För att undvika att Sverige ska behöva betala höga belopp i böter hoppas jag att vi nu tillsammans med oppositionspartierna ska kunna få reglerna på plats så snabbt som möjligt, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i ett pressmeddelande.

Enligt justitiedepartementet kommer utredaren:

  • analysera behovet av och lämna förslag på författningsändringar som är nödvändiga för att genomföra ändringarna i EU:s vapendirektiv på miniminivå,
  • ta ställning till om vapenlagstiftningen behöver förenklas eller ändras för att inte vara onödigt betungande för legala vapeninnehavare och lämna nödvändiga författningsförslag.

Den så kallade implementeringen av vapendirektivet ska redovisas i november senare i år.