Jaktnyheter

Utökad kalvjakt i Kalmar för att minska betesskador

Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om jakt på älgkalv under februari. Den förlängda jakten motiverar de med ökat betestryck.
Förra årets älgjakt i Kalmar län pågick till den siste januari. Men nu beslutar Länsstyrelsen i Kalmar län att tillåta jakt på kalv fram till sista februari. En månad längre. Det motiverar beslutet med resultatet av älgbetesinventeringen. Så här står det i beslutet:
”Med hänsyn till resultatet i ÄBIN år 2019, med en redovisad ökning av betesskadorna på skog, bedömer Viltförvaltningsdelegationen att jakt på årskalv under februari behövs för att minska betesskadorna.”