Jaktnyheter

Utökad jakt på dvärgbandmask i Sörmland

Sörmland (JJ) Nya fall av rävar som bär på dvärgbandmask har konstaterats i Sörmland. Nu ska en större undersökning göras.
SVT Sörmland berättar att de första proverna som visade förekomst av dvärgbandmask konstaterades i trakterna av Gnesta 2013. Under april samlade länsstyrelsen in avföringsprover efter räv och analyserna visade att smittan fortsatt finns kvar i området. Nu ska ett större område undersökas för att visa om förekomsten av dvärgbandmask spridit sig. Människor som har sina hundar lösa i området uppmanas att avmaska dem.