Jaktnyheter

Utmanare mot sittande ordförande

Till helgen håller Jägarnas Riksförbund sin årsstämma. Foto: Gettyimages/Jägarnas Riksförbund

Sex distrikt i Jägarnas riksförbund har nominerat en egen kandidat till ny ordförande för förbundet. Nuvarande ordförande Solveig Larsson har innehaft posten sedan 2009.

"}}

Till helgen håller Jägarnas Riksförbund årsstämma. Stämman hålls precis som för Svenska Jägareförbundet i Kalmar i år.

Förra årets stora fråga var om distrikten kunde medge ansvarsfrihet till förbundsstyrelsen och det var inte många röster i från att styrelsen nekades ansvarsfrihet. Även frågan om ordförandens hundhållning var uppe för diskussion under årsstämman och delade förbundet i två läger.

Inför årets stämma har distriktsordföranden i Södermanlands län, Hans Gustafsson skrivit en debattartikel i förbundstidningen Jakt och Jägare. Han menar att problemen inom förbundet lagt sig som en blöt filt över de jaktliga frågor förbundet borde driva.

– Vi har egentligen en bra jaktpolitik, men har kört fast. Vi kommer ingenstans och har oss själva att skylla. Vi har blivit ett varghatarförbund, säger Hans Gustafsson.

Lång erfarenhet av föreningsarbete

Han är nu en av ombuden till stämman som nominerat en ny ordförandekandidat – Klas Lindström som är engagerad i Stockholmsdistriktet i dag.

– Vi är sex distrikt som nominerat Klas. Ledamöter i förbundsstyrelsen sitter på två år och Solveig Larssons mandattid går ut i år. Valberednings förslag är omval på henne, säger Hans.

Varför nonimerar ni honom?

– Därför att Klas som kanske inte har så lång jaktlig erfarenhet, däremot har en mycket lång erfarenhet av föreningsarbete som jag hoppas kan tillföra ett nytt förhållningssätt till styrelsearbetet.

I en intervju med tidningen Jakt och Jägare säger Klas Lindström att han hoppas kunna utveckla och påverka Jägarnas Riksförbund utifrån medlemmarnas intressen, om han blir ordförande.

– En styrelse ska kunna representera hela landet, oavsett hos vilken avdelning eller distrikt som man har sin tillhörighet. Det ska vara ett öppet förbund där medlemmarna känner delaktighet, säger han i intervjun.