Jaktnyheter

Utebliven effekt av licensjakt på gråsäl

Trots förenklade regler sköts inte fler gråsälar under licensjakten. Foto: Per Jonson

Första licensjaktperioden för gråsäl i Östersjön är nu avslutad. Hälften av tilldelningen, totalt 1.008 djur fälldes. Det är 42 färre än under motsvarande period föregående år. Då bedrevs endast skyddsjakt i samma områden.

"}}

Totalt 2.000 gråsälar fick fällas under licensjaktperioden (20/4-31/1) som nyss avslutades. När alla sälar var rapporterade visade det sig att endast drygt hälften av tilldelningen var fälld.

Faktum är att det under sista skyddsjaktsperioden fälldes fler sälar trots rigidare regler.

Orsaken till utfallet på licensjakten ska nu utvärderas av Naturvårdsverkets handläggare.

Något svar på varför inte fler sälar fälldes finns inte i nuläget. Vad gäller fördelningen mellan länen ser den också ut ungefär som tidigare år. Västerbotten, Södermanland och Östergötland har ökat något procentuellt medan Stockholm, Gotland och Skåne har minskat något jämfört med året innan då enbart skyddsjakt var tillåten på gråsäl.

Fortsatt licensjakt en regeringsfråga

Naturvårdsverket har ännu inte beslutat om kvoter för kommande period som inleds i april. Men handläggare på myndigheten flaggar för att det troligtvis inte kommer ske några större förändringar jämfört med nyss avslutad period.

Licensjakten på gråsäl är tidsbegränsad och går ut den sista december 2021. Därefter är det upp till Regeringen att besluta om licensjakten ska bli permanent.

I det förslag på förändrade jakttider som just nu ligger på Regeringens bord föreslås licensjakt på gråsäl och knubbsäl. Licensjakt på vikare återfinns inte slutversionen av jakttidsförslaget.