Jaktnyheter

Uppgiven stämning hos Svenska Jägareförbundet Värmland

Kammarrätten i Göteborg väljer att inte upphäva den inhibition som stoppar vargjakten i Värmland och Örebro län. Det ställer höga krav på en snabb handläggning av förvaltningsrätten i Karlstad. Jakttiden på varg är mycket begränsad. Svenska Jägareförbundet i Värmland pekar på problemen med prövningsrätt kontra praktisk förvaltning.
– Vi måste få en lösning som gör det möjligt att verkställa fattade beslut. Vi har halva den skandinaviska vargstammen i Värmland. Vi skulle behöva skjuta det dubbla eller tredubbla antalet vargar i Värmland inte minst med tanke på att älgstammen minskar så snabbt. Nu står vi i ett läge där vi inte kan jaga alls. Det är helt orimligt och ställer stora krav på en snabb handläggning i förvaltningsrätten, säger Ingemar Tönnberg, ordförande i Jägareförbundet Värmland. Med en vargstam som växer okontrollerat och bytesdjur som minskar i snabb takt är Värmland i ett läge där vinterns jakt på varg är helt avgörande för utvecklingen. Den planerade jakten på 20 länsegna och sex vargar i Lokareviret kommer inte att stoppa tillväxten, men ändå lätta lite på trycket. Att miljörörelsen systematiskt överklagar alla jaktbeslut till domstol lamslår vargförvaltningen enligt Svenska Jägareförbundets lokalavdelning i Värmland. – Idag har vi sorg i Värmland. Vreden är stor och det är helt klart att vi har ett förvaltningssystem med mycket stora brister, säger Ingemar Tönnberg.