Jaktnyheter

Unik bild: Rödräv försöker ta över fjällrävslya – avlivas från skoter

"I förgrunden syns en rödräv i färd med att överta fjällrävslyan. I bakgrunden ylar dessutom en av fjällrävarna förtvivlat", skriver länsstyrelsens naturvårdshandläggare, David Bell, i ett mejl till Jaktjournalen. Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsens personal i Norrbotten avlivar rödrävar från skoter - för att rädda fjällrävar. Den unika bilden från Kirunas fjällvärld visar rödräv som försöker gräva sig in och ta över en lya som bebos av fjällräv. Då rycker länsstyrelsens jägare ut.

"}}

Sverige, Finland och Norge driver ett gemensamt projekt, som fått ett norskt namn: Felles fjellrev nord 2. Målsättningen är att få livskraftig population av fjällräv i de nordligaste delarna av de tre länderna.

Nyligen släpptes 25 fjällrävar ut av norska myndigheter. De är uppfödda i fångenskap och förhoppningen är att de slår sig ihop med vilda artfränder och ynglar av sig.

– Längre söderut har man gjort stora insatser för fjällrävarna, men i trakterna av Kiruna är situationen akut för arten, säger David Bell, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen i Norrbotten.

Den första bilden från åtelkameran visade fjällrävsparet. På bilden ses tiken i förgrunden, med dragna spenar, enligt länsstyrelsens personal. Foto: länsstyrelsen

Hotad lya


Man sätter upp matstationer nära fjällrävarnas lyor och gör den därmed oberoende av tillgången på gnagare.

Att få bort konkurrerande rödräv är ett mycket viktigt inslag i satsningen.

– I fjol i maj var vi nära att förlora den enda kullen fjällrävar i norra Kiruna till rödrävar. En åtelkamera skickade först en bild på en fjällrävslya och en fjällrävstik med tungt juver. Strax efter fick vi bild på rödräv som försökte gräva sig in i lyan, berättar David Bell.

Länsstyrelsens jägare ryckte ut och tre hanrävar jagades ikapp med snöskoter och sköts.

– Det är den enda sättet som är ekonomiskt försvarbart. Alternativen är helikopter eller att ligga och vänta på att rödrävarna ska dyka upp. Något år hyrde länsstyrelsen in externa jägare som sköt fem-sex rödrävar på en vecka. Det kostade 50.000 kronor, berättar en av länsstyrelsens jägare.

I lyan som rödräven försökte ta över föddes två fjällrävsvalpar som överlevde. Det var den enda föryngringen för fjällräv i den norra delen av Kiruna ifjol.

– Det är en riktad jakt som vi måste genomföra för att rädda fjällrävarna. När vi ser att rödrävar ställer till problem beslutar vi om jakt, säger David Bell.