Jaktnyheter

”Undantag i smyg” – Livsmedelsverket svarar om regler för björnkött

Arja Kautto på Livsmedelsverket förklarar att hanteringen av björnar tidigare år varit olaglig. Foto: Gettyimages och privat, montage

- Hanteringen av björnarna som ska säljas har inte haft stöd i EU-lagstiftningen. Länsstyrelserna har gjort undantag i smyg.
Det säger Arja Kautto, senior veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

"}}

Hon pekar på gällande EU-lagstiftning för livsmedelshantering som Sverige är skyldig att följa. Lagstiftningen infördes 2006.

Ett problem som uppstod i Norrbotten var att björnarna blev liggande väldigt länge med pälsarna på – eftersom de inte fick flyttas förrän de genomgått en ”Cites-undersökning”. Det är en undersökning kopplad till internationella överenskommelser om hur djur av hotade arter får hanteras, transporteras, säljas och så vidare.

– Att björnarna låg så länge i Norrbotten ansågs inte hållbart och då sa länsstyrelsen okej till att de fick avhudas på skottplatserna. Det har inget stöd i EU-lagstiftningen, utan björnarna ska utan dröjsmål köras till vilthanteringsanläggning – med skinnet på, säger Arja Kautto.

Förbjudna kontrollstationer

Förra hösten blev Livsmedelsverkets tjänstemän uppmärksammade på hur regelverket hanterats i praktiken i den svenska björnjakten. Exempelvis har vissa länsstyrelser byggt upp egna kontrollstationer där björnarna tagits ur.

I vissa län har man meddelat dispens för att flå björnarna före transport till vilthanteringsanläggningar.

– Det är inte möjligt enligt den lagstiftning vi har, säger Arja Kautto.

När hon hör om de invändningar som jägare och andra inblandade i hanteringen kommer med, tillägger hon:

– Vi som myndighet har inte möjlighet att göra undantag från reglerna, Däremot kan man arbeta för en ändring på EU-nivå på sikt. Jag hör att det finns många åsikter och behov och björnjakten är väldigt speciell. Det tar tid att ändra regler inom EU, men det är inte omöjligt, säger Arja Kautto.