Jaktnyheter

Tysklandsexporten av tjädrar fortsätter

Fler än 20 tjädrar har fångats in i Västerbotten och flyttats till Tyskland. Arkivfoto: Roger C Åström

Under hönsveckan håvfångas över 20 tjädrar bara i Västerbotten, för en snabb resa söder ut. Genom ett tyskt återintroduceringsprojekt, finns det nu flera generationer med norrländsk tjäder etablerad i Brandenburg.

"}}

Enligt Torleif Eriksson, småviltsansvarig på länsstyrelsen i Västerbotten, är tyska Brandenburg ett typiskt tjäderområde. Här finns antydningar om tjäder i allt från stadsemblem till restaurangnamn, men tjädern har blivit utrotad.

För fler än fem år sedan startade ett tyskt projekt för att förbättra biotopen i ett stort område i Brandenburg, som tidigare varit ett militärt område.

– Här har man jobbat väldigt ambitiöst med att skapa ett område där tjädrarna trivs. De kan hitta grus och man håller nere antalet predatorer så de kan etablera sig och överleva, säger Torleif Eriksson.

Godkänt av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har godkänt att man i det tyska projektet får levandefånga och transportera ut fåglar från Sverige. Nästa steg är tillstånd från markägare representant, vilket i detta fall är länsstyrelsen i Västerbotten, då fåglarna fångas in på statens mark ovan odlingsgränsen.

Men projektet har också tillstånd att fånga in tjäder på bolagsmark i Jämtland.

– De kommer upp från Tyskland och fångar in framförallt hönor innan de har lagt ägg, men när de är befruktade. Sedan transporteras de direkt till Tyskland där de hålls i en voljär tills de är lugna och kan släppas ut, säger Torleif eriksson.

Tyskarna har tillstånd att fånga 30 fåglar per år i Västerbotten. I mitten av maj i år håvade de in 22 stycken fåglar.

– Eventuellt kommer de tillbaka i höst och försöker fånga några tjädertuppar. De har upplevt att det är svårt att få tag på dem på våren under spelperioden, säger Torleif Eriksson.

Blodprov och DNA

Projektet i Tyskland har följts upp noga. De tar blodprov och DNA och har radiomärkt en del av fåglarna.

– De kan se hur de rör sig i området och visa att de nu har en reproduktion i flera generationer. Det har varit ett framgångsrikt projekt. De har ansökt om att få samla in några fåglar till, för jag tror att de behöver etablera tjäder i några fler delområden. Men detta är inte något som kommer pågå i all framtid, säger Torleif Eriksson.

Beslutet om antalet tjädrar som får fångas varje år, 30 stycken, har länsstyrelsen fattat med hänsyn till predatorer och jaktligt uttag.

– En del folk har uttryckt att de inte tycker att man ska fånga deras tjädrar. Men detta är ett projekt för den biologiska mångfalden och vi har så gott om tjäder att vi kan dela med oss. Vi bedömer det som ett hållbart uttag. Siffran hur många de fångat varje år har också varierat, vissa år är det svårare, säger Torleif Eriksson.