Jaktnyheter

Två samebyar förbereder rättsprocess om jakten och fisket

Med Girjasdomen som utgångspunkt förbereder nu två samebyar rättsprocess mot staten. De vill ha samma rätt till jakten och fisket som Girjas. Arkivbild: Per Jonson

Ytterligare två samebyar meddelar att de kommer att stämma staten för att få ensamrätt om jakten och fisket i sina samebyar.

TV4 rapporterar att samebyarna Unna tjerusj och Báste Äearru, som gränsar till Girjas sameby, nu anlitar advokater för att driva rättsprocess mot staten.

Företrädare för de båda samebyarna vill ha samma rätt till jakten och fisket som Girjas sameby fick efter avgörande i Högsta domstolen.

– Girjasdomen visar ju att vi har den rätten att staten olovligen upplåter, det är den ena delen. Men den andra delen är ju också för att vi ska kunna påverka hur upplåtelse går till för att de inte stör eller påverkar vår renskötsel mer än nödvändigt, säger Helena Omma, ordförande i Unna Tjerusj sameby, till TV4.

”Logiken”

Det handlar om cirka 80.000 hektar mark ovan odlingsgränsen. Renmarkskommitténs bedömning är att andra samebyar nära Girjas har goda möjligheter att vinna processerna.

– Vi har också lagt fram en bilaga i delbetänkandet som bygger på logiken att staten erkänner att alla samebyar i Lappland har den här rätten på statlig direktdisponerad mark ovan odlingsgränsen, säger Eric M Runesson, ordförande i Renmarkskommittén, till TV4.