Jaktnyheter

Två järvar får fällas

Jämtland (JJ) Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på järv i Jijnjevaeries sameby.
I fredags fattade länsstyrelsen i Jämtlands län beslut om att två järvar får fällas inom samebyns område. Jakten får pågå fram till och med den 25 november. Den bakomliggande orsaken till skyddsjakten är att samebyn nu står inför årets samling och skiljning till ren som ska flyttas till vinterbetesområdena. Järvarnas jaktförsök på ren bidrar till stora problem för samebyn som inte kan lämna renar över natten för att vila och beta vid samlingar och flyttningar. Järvarna orsakar förutom skadade och dödade renar även stor skada genom spridning och skingring av renhjordarna. Samebyn ansökte ursprungligen om skyddsjakt på tre järvar.