Jaktnyheter

Två dödade vargar i Finland visade sig vara hybrider

Här är ”vargen” Ransu i Finland som fick sändarhalsband. När Ransu undersöktes efter att ha blivit skjuten 2010 visade det sig vara en hybrid med hundgener två generationer bort eller tidigare. Nu finns en metod som avslöjar varghybrider ännu enklare.

En europeisk forskargrupp har tagit fram en ny metod för DNA-analys för att snabbt och billigt upptäcka varghybrider om inkorsningen av hund finns tre generationer bort. Metoden som kallas Varghybridpanelen väntas bli standard. Varghybridpanelen har redan avslöjat att tidigare DNA-tester av vargar visat fel och två döda hybrider har upptäckts i Finland.

"}}

Tidigare har vargar i Sverige bara testats två generationsled bort, bland annat av ekonomiska skäl.

Samtidigt finns det en gräns enligt Jordbruksverket att det endast är tillåtet för privatpersoner att ha varghundar om det finns vargblod minst fem generationer bort.

Svenska vargforskare hävdar att det inte finns varghybrider i Skandinavien efter att ha skärskådat arvsmassan av över 200 vargar.

Varghybrider finns i Finland

Men det finns varghybrider närmast i Finland. Det bekräftar testet av Varghybridpanelen, där prov från 288 vargar från Europa kontrollerades. Två djur som setts som vargar i tidigare analyser av Åbo universitet visade sig vara hybrider enligt Varghybridpanelen.

En fyraårig hanne blev överkörd av en bil i Tohmajärvi i december 2015. Det visade sig vara en hybridisering i tredje led. Den andra ”vargen” var en tvåårig tik som sköts i Pyhäjoki i januari 2016. Hon var en hybridisering i andra led, enligt Varghybridpanelen.

Från och med 2022 kommer Varghybridpanelen att användas rutinmässigt i Finland vid inventeringen av varg när vargspillning samlas in.

Använder 93 SNP-markörer

Varghybridpanelen framhäver de genetiska skillnaderna genom att studera 93 olika så kallade SNP-markörer som skiljer mer i frekvens mellan varg och hund. Därmed är det smidigt att se om ett prov kommer från en varg, hund eller hybrid.

– Den utrustning som vi använder rutinmässigt för analys av svenska vargar är mycket kompatibel och vi kommer att komplettera med den nya Varghybridpanelen, säger Mikael Åkesson, forskare vid enheten för viltekologi på Grimsö forskningsstation.

”Begränsad användning i Sverige”

– Men för den svenska populationen där vi har kartlagt hela släktträdet har vi begränsad användning av panelen, eftersom vi känner till vem som är fadern och modern till varje individ, tillägger han.

Men om forskarna får in prov som med rutinmetoderna visar en oklar bestämning kommer även Varghybridpanelen att användas i Sverige.

Hybrider har förekommit i samtliga nio europeiska underpopulationer av varg och i 21 av de 28 länder som lämnat in uppgifter till en sammanställning. Det är ett nätverk med europeiska forskare, under ledning av Valeria Salvatori från Italien, som publicerat sammanställningen av kända varghybrider i Europa.

Hybridflock i Södermanland avlivades

Senast Sverige hade ett fall med varghybrider var 2018. Då sköts en flock där det fanns sex varghybrider i Södermanland sedan en vargtik parat sig med en hund.

Men när det gäller hundgener flera generationer bort är det mer luddigt var gränserna ska dras i förvaltningen av vargstammarna.

”Oklart hur vilda hybrider ska hanteras”

– Inte minst bland forskare är intresset stort för att kartlägga hybrider och även att utveckla en gemensam policy för hur förekomst av hybrider ska hanteras. Även om länder under art- och habitatdirektivet bör verka förebyggande mot hybridisering är det ganska oklart hur hybrider i det vilda ska hanteras, kommenterar Mikael Åkesson.

Han ingår i det europeiska nätverket med forskare som kommer att fortsätta studierna av hybrider.

Kjell-Arne Larsson
Anders Ljung