Två björnar får fällas i Värmland

Två björnar får fällas under licensjakten på björn i Värmlands län. Jakten för bedrivas i hela länet bortsett från ett område i Torsby kommun.

Samtliga björnar, med undantag för björnhona som åtföljs av ungar och ungar som följer björnhona, får fällas. Licensjakten är tillåten i hela länet utom i det område inom Torsby kommun på dryga 400 km2. Jakten startar 21 augusti och kommer som längst att pågå till och med 15 oktober, eller tills dess att två björnar fällts.

Läs hela beslutet här och se vilket område som är undantaget från jakten>>

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼