Jaktnyheter

Två björnar får fällas i Värmland

Två björnar får fällas under licensjakten på björn i Värmlands län. Jakten för bedrivas i hela länet bortsett från ett område i Torsby kommun.
Samtliga björnar, med undantag för björnhona som åtföljs av ungar och ungar som följer björnhona, får fällas. Licensjakten är tillåten i hela länet utom i det område inom Torsby kommun på dryga 400 km2. Jakten startar 21 augusti och kommer som längst att pågå till och med 15 oktober, eller tills dess att två björnar fällts. Läs hela beslutet här och se vilket område som är undantaget från jakten>>