Jaktnyheter

Tungt krav på färre vargar i Värmland

Den värmländska vargstammen måste minskas, kräver företrädare för drabbade intressen i viltförvaltningsdelegationen. Foto: Gettyimages

Företrädare för jägare, skogsnäringen, ägare och brukare av jordbruksmark och säterbruket vill att vargstammen i Värmland minskas kraftigt. Kravet kommer att framföras i viltförvaltningsdelegationen.
- Vargen står för uppemot halva det jaktliga uttaget och medför skador för miljontals kronor, säger Gunnar Blomqvist, ledamot för skogsnäringen i delegationen.

"}}

Enligt de preliminära sifforna i årets inventering är Värmland idag drabbat av 18.5 revir. I 13,5 revir är det konstaterat valpar. Det betyder att Värmland hyser cirka 135 vargar – och siffran kan stiga för ännu är inventeringen inte klar.

Nu kräver den samlade brukarsidan i viltförvaltningsdelegationen i Värmland att lägsta förvaltningsnivån för antal vargrevir med valpar sänks till 3,5, något som Svensk Jakt var först med att berätta.

Förvaltningsplanen

Roland Kylén representerar Centerpartiet i delegationen.

– I förvaltningsplanen idag står det att vi ska ha mellan 5 och 7 revir, men det har Naturvårdsverket ignorerat. Vi har ingenting att säga till om när det gäller skarpa beslut och ändå var tanken med delegationen att besluten skulle fattas så nära de berörda som möjligt. Det har det inte blivit någonting av det, säger Roland Kylén.

Han frågar sig varför Värmland ska bära så orimligt stor del av den svenska vargstammen.

”Jägarna håller igen”

Gunnar Blomqvist, som representerar skogsnäringen i delegationen, pekar på att vargarna faktiskt bidrar till att älgstammen ökar.

– Jägarna håller igen på avskjutningen i älgjakten på grund av vargen och då får vi en högre vinterstam och mer betesskador, som kostar miljontals kronor. Jag har ingenting emot vargar, men jag tycker att de ska fördelas över Sverige, säger Gunnar Blomqvist till Jaktjournalen.