Jaktnyheter

Tung kritik mot polisens hantering av de licensfria ljuddämparna

Anders Lindström är en tung aktör inom den svenska jakthandeln. Han ger polisen svidande kritik för hanteringen av de licensfria ljuddämparna. Foto: Privat

Polisens hantering av ärendet med licensfria ljuddämpare får tung kritik av Anders Lindström, bland annat före detta VD på Sako Sweden och nu styrelseledamot i Föreningen Sveriges jägare.
- Ska jakthandeln leva vidare med en myndighet som, mer eller mindre aktivt beroende på landsdel, är emot den handel som bedrivs och fullkomligt saknar kommunikation till handeln de kontrollerar? frågar sig Anders Lindström.

"}}

Idag är Anders Lindström chef för export samt butiksdrift inom Interjakt. Han har förförflutet som ordförande i Sveriges vapenhandlarförening och vd för Sako Sweden.

Han vill berätta hur Polismyndigheten hanterade informationen kring att ljuddämpare blev licensfria den 1 juli i år.

Ärendet tog sin början i november 2021 då regeringen lade en proposition, att ljuddämpare inte längre ska kräva separat licens.

Därefter följde riksdagsbeslut den 17 februari; alla som kan visa att de innehar licens på ett vapen som de vill köpa ljuddämpare ska kunna göra det utan en en separat licensansökan.

Ingen information

Lagändringen beslutades träda i kraft den 1 juli.

– Sedan fick vapenhandeln ingen information alls på fyra månader vad som gällde för handlare. Vi ringde polisen och frågade hur handlarna skulle hantera det är, men det fanns ingen som hade något som helst svar, berättar Anders Lindström.

Till saken hör att handeln med licenspliktiga vapendelar är strikt reglerad. Vapenhandlarna riskerar förlora sina tillstånd om de bryter mot reglerna, exempelvis att alla licenspliktiga delar ska registerföras noggrant. Det ska finnas en dokumenterad förteckning om var vapendelar köps in, att de hålls i lager och sedan säljs till personer som enligt lag har rätt att köpa dem.

Ovissheten i branschen var stor.

– Alla handlare är livrädda för att göra fel. Det innebär i princip goodbye från branschen om det blir något knas, säger Anders Lindström.

Men handlarna hade ingen annan möjlighet än att fylla lagren med ljuddämpare, för att vara beredda på förväntat ökad efterfrågan.

Hänvisade till ISP

Den 20 juni, alltså nio vardagar innan förändringen skulle träda i kraft kom så ett PM från polisen som daterats till den 17 juni. Under rubriken ”Ljuddämpare FAQ”, alltså ”vanligtvis ställda frågor” fanns en punkt som rörde vapenhandlare:

”Från och med 1 juli 2022 krävs tillstånd av Inspektionen för strategiska produkter (ISP).”

– PM:et hade ingen undertecknare, diarienummer eller kontaktuppgifter, bara en polis-logga och det stod ”Förvaltningsrättssektionen”. Vi visste inte vilken person hos polisen vi kunde få svar av, säger Anders Lindström.

Men Inspektionen för strategiska produkter, ISP, friskrev sig snabbt ansvar för tillsynen av ljuddämparna för den civila marknaden. De meddelades den 20 juni.

– Deras arbetsområde är krigsmateriel. ISP svarade i telefon och på mail under hela veckan ,medam Polisen var helt oanträffbar och de företrädare vi kunde få kontakt med inte hade någon information, säger Anders Lindström.

Polisen höll dock kvar vid sin ståndpunkt, att det var ISP som hade ansvaret för tillstånden med ljuddämparna. Det meddelade polisen den 22 juni.

ISP dementerade

Den 23 juni dementerade ISP saken på nytt och inskärpte:

”Den som efter den 30 juni 2022 bedriver handel med ljuddämpare till handeldvapen behöver alltså inte något tillstånd från ISP.”

Samma dag ändrade polisen inställning och meddelade:

”Från och med den 1 juli 2022 krävs det inte längre vapenhandlartillstånd enligt vapenlagen för att bedriva handel med ljuddämpare. Krigsmateriellagstiftningen, som Inspektionen för strategiska produkter (ISP) hanterar, uppställer heller inga krav på tillstånd för tillhandahållande av ljuddämpare. För mer information om krigsmateriellagstiftningen, se Inspektionen för strategiska produkters webbplats.”

Efterlyser ny myndighet

Anders Lindström tycker att polisen hanterar informationen till berörda handlare och jägare mycket dåligt.

– De frågeställningar vi har till kontrollerande myndigheter kräver ofta ett svar. Jakthandeln och jägare får idag ringa 11414 och vänta i timmar för att kunna ställa en fråga efter att polisen systematiskt tagit bort sina kontaktuppgifter i all kommunikation, säger Anders Lindström.

Han menar att det nu krävs en ny myndighet som har hand om jaktfrågorna och licenshanteringen för jägare.

– Vi har idag en licenshantering som drabbar jägare som tappar hela säsonger på senfärdig hantering. Vi behöver en myndighet som inte aktivt motarbetar de uppgifter de är utsedda att utföra, säger Anders Lindström.

Jaktjournalen söker polisen för en kommentar.