Jaktnyheter

Trycker på för att sänka rovdjursskadorna på ren

Rennäringen efterlyser ändringar i reglerna som styr jakt på stora rovdjur. Foto: Gettyimages
Kiruna (JJ) Den svenska rennäringen kräver att Riksdagens beslut följs och att skadorna av rovdjur minskas.
Sametinget skriver på sin hemsida att organisationen efterlyser ändringar i förordningarna som styr skyddsjakt på björn, järv, varg, lo och kungsörn. Bakgrunden är att Riksdagen 2013 röstade igenom ett beslut om hållbar rovdjurspolitik. Den ska innebära att ingen renägare ska behöva tolerera att rovdjuren tar mer än tio procent av renhjorden.

”Inget rättsrum”

Sametinget konstaterar på sin hemsida att många samebyar har skador som vida överstiger toleransnivån. – Länsstyrelsen tar inte skyddsjaktbeslut varken på skadeindivider eller i förebyggande syfte. Detta på grund av överklagningar från motstående intressen. Renägarna har inget rättsrum för att skydda sina renar, säger rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom på hemsidan.