Jaktnyheter

Tre Idrejärvar skyddsjagas

Idre (JJ) Länsstyrelsen har på eget initiativ beslutat om skyddsjakt på tre järvar kring Idre Nya samebys renskötselområde.
– Det finns gott om järv inom renskötselområdet, säger John Halvarsson på Länsstyrelsen till Dalademokraten. Det var dagarna innan jul beslutet fattades sedan den senaste inventeringen visat att det finns gott om järv i området. Jakten får pågå fram till den 15 januari. Hittills har ingen järv fällts.