Jaktnyheter

Tre år gammal vargjakt upp i högsta instans i Norge

Den norska högsta domstolen ska slutligt avgöra om det var lagligt att skjuta sex vargar i ett revir i den norska vargzonen 2019. Foto: Arkivbild

Norska högsta domstolen ska nu avgöra om det de norska myndigheterna gjorde rätt när man för tre år sedan tillät jakt på sex vargar innanför den så kallade vargzonen.

"}}

Verdens Gang rapporterar om de sex vargar som sköts i Letjennareviret 2019. Myndigheternas ambition med jakten var att dämpa konflikten kring rovdjur och skapa förtroende för rovdjursförvaltningen.

Reviret låg inom den norska vargzonen och värnarorganisationen Noah klagade och fick rätt i Oslo tingsrätt.

Även i nästa instans, lagmansrätten, vann Noah. Domstolen fann inte att norska staten gett något relevant motiveringen till hur jakten på vargarna i reviret kunde ha en konfliktdämpande effekt och skapa tilltro till rovdjursförvaltningen.

Nu har högsta juridiska instans i Norge, Høyesteretten, beslutat att ge ärendet prövningstillstånd och slutligt avgöra om jakten i Letjennareviret var laglig eller inte.

logo
Jaktjournalen