Jaktnyheter

Traditionella jakthundsraser på randen till utrotning

Roland Kylén, Årjäng med sin dunkerstövarvalp Musikk av Maurvangen. Foto: Privat

Det är inte bara svenska jakthundsraser som sliter med allt färre individer. I Norge är sex av sju nationalraser utrotningshotade. Roland Kylén i Värmland bidrar i räddningsarbetet och köpte nyligen en dunkerstövarvalp.

"}}

Tre olika norska stövarraser ligger på listan över norska raser, som trots tio års intensivt räddningsarbete ändå håller på att försvinna. Den lilla ökningen som kan skönjas är inte tillräcklig.

Enligt norska tidningen VG beror minskningen på ändrade förutsättningar eftersom hundarna är av traditionell jakthundskaraktär.

”Ansvar att bevara raserna”

Odd Vangen, professor i djuravel och genetik vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet säger till tidningen att det är människans ändrade levnadssätt som ligger bakom nedgången i raserna. Eftersom raserna är avlade för primärt jakt minskar de i popularitet när antalet jägare minskar, jaktområden blir färre och rekrytering av unga jägare inte lyckas.

– Vi är upphovsland till dessa hundar och då har vi ett speciellt ansvar att bevara raserna, säger Odd Vangen.

De sex nationalraserna som nu hotas av utrotning är hygenstövare, dunkerstövare, haldenstövare, norsk Buhund, lundehund och norsk älghund svart. Bara norsk älghund grå verkar klara sig från vikande registeringssiffror.

Eldsjäl på gränsen

Roland Kylén från Årjäng är stövarjägare och har just nu en fyra månaders dunkervalp i hemmet. Han talar sig varm för rasen som trots få individer är en mycket kompetent jakthund och mentalt stabil. I gränsområdet till Norge där han bott hela livet fanns det förr ganska många dunkerstövare på gårdarna.

– Min allra första stövare var faktiskt en dunkerkorsning. Den hade den dropplade (spräckliga) färgteckningen. Jag och min bror hade den ihop, berättar Roland.

Ny harpiska i hemmet

Genom en bra relation med norska dunkerringen och dess avelsråd Bård Larsen fick Roland köpt en valp för sju år sedan sprungen ur en intressent kull.

– Fadern till valpen var en dunker född 1972. Fryst sperma användes. Det blev en bra hund med fin exteriör och bra mentalitet. Jaktligt var han också duktig även om han var hård i skallet. Dessvärre avled han häromåret.

Roland gav dock inte upp intresset för rasen och när den norska tiken Ynva som är både norsk och finsk jaktchampion skulle valpa ställde sig Roland på kö och fick en ny hanvalp.

– Det är fantastisk och grovlemmad liten krabat. Jag tror det kommer bli bra, säger Roland som ser framemot injagningen av valpen fram i höst.