Jaktnyheter

Torbjörn Larsson: ”Jaktmotståndare ska inte få jägarnas pengar”

Torbjörn Larsson. arkivfoto: Mikael Moilanen

Jägareförbundet emotsätter sig med skärpa att jaktmotståndare skulle få pengar ur Viltvårdsfonden i framtiden.
- Inga organisationer som jobbar emot jakt ska få möjlighet att få jägarnas pengar, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

"}}

Regeringens senaste beslut om Viltvårdsfonden och Jägareförbundets allmänna uppdrag har rört upp mycket oro i jägarleden. Samtidigt brister jaktmotståndare och rovdjursvänner ut i glädjeyttringar och menar att det snart är slut med Jägareförbundets centrala roll inom den svenska viltförvaltningen.

”Då är vi vassast”

Förändringen ska genomföras från och med 2022 och kommer att innebära några viktiga förändringar. Jägareförbundet ska få ett organisationsbidrag, men det ska också finnas pott med 19 miljoner kronor som ska användas till viltövervakning och viltvårdande uppgifter, klövviltsförvaltning och trafikeftersök.

Viltövervakningen är exempelvis Jägareförbundets rapportering av älgar som setts under älgjakten, den så kallade älgobsen, men också avskjutning av exempelvis rådjur, hjort och vildsvin.

Torbjörn Larsson är inte orolig för att Jägareförbundet förlorar några pengar på den upphandlingen.

– Alla undersökningar visar att vi gjort det med en otrolig kostnadseffektivitet. Jag vet inte ens om det finns någon annan organisation som vill ta de uppdragen. Man måste ha en nationell organisation, med folk ute i buskarna och då är vi vassast, säger Torbjörn Larsson.

”Jaktlagens intentioner”

Regeringen har också aviserat att 17 miljoner kronor ska avsättas för att andra organisationer ska kunna söka organisationsbidrag. Torbjörn Larsson tänker sig att exempelvis Jägarnas Riksförbund, Kennelklubben och olika hundklubbar, som Jägareförbundet samarbetar med, kan få del av den potten.

– Vi är jättetydliga mot regeringen i den frågan: Inga organisationer som jobbar emot jakt ska få möjlighet att få jägarnas pengar. Man kan inte tvinga jägarna att skicka in pengar som ska gå till sina motståndare.

Torbjörn Larsson pekar på den skrivning som landsbygdsdepartementet gjort, att det är organisationer som jobbar enligt jaktlagens intentioner som ska kunna få del av pengarna.

– Är man motståndare till jakt så är man emot jaktlagens intentioner. Viltvård är jakt, det får vi inte glömma. Jag tycker att man måste lyssna på vad regeringen sagt och det är därför jag säger att jag är försiktigt positiv till förändringen, säger Torbjörn Larsson.

Men bland jaktmotståndare och rovdjursvärnare drar man slutsatsen att pengar också kommer att gå till andra än jägarna. Vad säger du om det?

– Vi kontaktas av väldigt många oroliga medlemmar, och det finns enskilda riksdagsledamöter på värnarsidan som hissar glädjeflagg. Men det är riksdagsledamöter som inte vet vad som är på gång och som dessutom driver personvalskampanjer, svarar Torbjörn Larsson.

I förra veckan skickade landsbygdsdepartementet ut ett pressmeddelande som rubricerades som ett ”förtydligande”. Där stod bland annat:

”Regeringen har i samband med besluten kommunicerat att Svenska Jägareförbundet från och med 2022 ska kunna få ett mer renodlat organisationsbidrag ur viltvårdsfonden. Detta för att förbundet ska kunna bibehålla den unika roll som man har haft sen 1938 och fortsatt kunna utföra sitt rikstäckande arbete för landets viltvård.”