Jaktnyheter

Tog professionell hjälp när ny generalsekreterare rekryterades

Dag Lidén blir ny generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet. Foto: Magnus Rydholm

Svenska Jägareförbundet har fått en ny generalsekreterare efter att ha tagit hjälp av ett externt chefrekryteringsföretag. Ny man på posten blir Dag Lidén, Stockholm, som i likhet med förra generalsekreteraren har ett förflutet som yrkesmilitär.

"}}

Peter Eriksson, ordförande för Svenska Jägareförbundet är mycket nöjd med att förbundet nu har en ny generalsekretare.

– Efter den turbulens vi haft i förbundet känns detta riktigt bra. Det fanns en vilja i förbundet att vi skulle söka extern hjälp och de fyra kandidater som vi nu intervjuat har alla varit intressanta. Vi känner oss mycket nöjda med valet av Dag Lidén.

En till militär

Dag Lidén, före detta överste är 60 år och ursprungligen västerbottning som numera är bosatt i Stockholm. I ett kungörande på Svenska Jägareförbundets hemsida berättar han att nu lämnar sin tidigare karriär som stabschef för armén och chef för arméstaben. Dag Lidén har varit jägare hela sitt liv.

Från och med första juni nästa år blir han ytterst ansvarig för Svenska Jägareförbundets personal i sin roll som generalsekreterare.

– Jag ser mig som en inlyssnande och reflekterande person. Jag vänder på frågor och försöker se dessa från olika perspektiv innan jag fattar beslut, säger han i kungörandet.

Förankrat hos medlemmarna

Även Bo Sköld som hastigt sa upp sig i kölvattnet av vårens konflikt i förbundet, var tidigare yrkesmilitär. Men enligt Peter Eriksson finns det inga krav på att förbundets personalchef ska ha militära meriter.

– Det är ren slump, säger Peter Eriksson.

Hur mycket kostade det att ta hjälp av chefrekryteringsföretaget Transearch International?

– Det kan jag faktiskt inte svara på. Varför är det intressant att veta?

Om det inneburit en hög kostnad kan det kanske intressera medlemmarna förbundet?

– Att vi skulle ta extern hjälp är väl förankrat och vi har haft dialog med våra länsföreningar.