Jaktnyheter

”Tjänstemän i Stockholm ska inte diktera villkoren för vildsvinsförvaltningen”

Torbjörn Larsson förklarar varför nationella mål inte fungerar när det kommer till viltförvaltning. Foto: Per Jonson
LRF avslutar samarbetet med jägareförbunden eftersom de inte kommer överens. Nu svarar Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson på varför ett nationellt mål inte fungerar.
LRF tycker att en handlingsplan om vildsvinsförvaltning ska innehålla en nationell målsättning men det tycker inte Svenska Jägareförbundet. Jaktjournalen har skrivit om det här. Torbjörn Larsson, ordförande menar att förvaltning inte ska styras från skrivborden i Stockholm. – Den måste vara adaptiv och utgå de lokala förhållandena. Vi har ju sett att det är först när jägare och markägare på det lokala planet samarbetar efter sina givna förutsättningar förvaltningen lyckas, säger Torbjörn Larsson. Enligt Torbjörn Larsson går det inte att sätta upp en nationell målsättning, däremot kan man sätta upp en nationell viljeinriktning. – Det är något annat. För oss på Svenska Jägareförbundet är det viktigt med samarbetspartners och vi välkomnar LRF tillbaka till förhandlingsbordet. Vi förstår ju att lantbruket är pressat, säger han avslutningsvis.