Jaktnyheter

Tjädern hindrar vindkraftverk

Det rika tjäderbeståndet runt Holmevattnet gör att vindkraftplanerna där stoppas. Foto: Istock
Uddevalla (JJ) Det blir inga vindkraftverk i Holmevattnet. Tjädrarna där sätter stopp för planerna.
En vindkraftverkspark var planerad vid Holmevattnet i Munkedals kommun men blir det inget. Mark- och miljööverdomstolen avslår ansökan från Rabbalshede kraft om sex nya vindkraftverk. Skogen där vindkraftverken skulle byggas anses vara skyddsvärt eftersom det finns gott om tjäder i området. Domstolen anser inte att det är tillräckligt utrett hur tjädrarna skulle påverkas av vindkraftsutbyggnaden, skriver tidningen Bohusläningen.