Jaktnyheter

Tidigare morddömd får behålla jaktvapen

En man dömd för mord och flera grova våldsbrott har två gånger beviljats vapenlicens. När nu frågan prövades i rätten står saken fast. Foto: GettyImages

En man som dömts för mord och flera grova våldsbrott har två gånger beviljats licens för jaktvapen efter det. När polisen nu ville återkalla hans tillstånd, ställer sig förvaltningsrätten på mannens sida. De anser att polisen faktiskt bedömt honom som lämplig.

"}}

Det var i oktober som Polismyndigheten beslutade att återkalla mannens tillstånd att inneha skjutvapen. Men det är en snårig väg fram till dess.

I kortform:

  • 2018 och 2019 lagfördes han för trafikförseelser.

  • 2019 var han misstänkt för mordbrand och när polisen kom till hans fastighet hittade de hans två jaktvapen (ett kulgevär och ett hagelgevär) liggandes helt öppet på kökssoffan. Mannens förklaring till det var at han sålt sitt vapenskåp eftersom han skulle köpa ett mindre.

  • December 2020 dömdes han för bidragsbrott vid 22 tillfällen.

  • Trots det, beviljades hans vapenansökan av polisen våren 2021. Sedan dess har han lagförts för tre fortkörningar och varit misstänkt för mordbrand (han friades dock från misstanke). I samband med att han blev misstänkt för mordbrand, omhändertog polisen hans skjutvapen.

Polisen menar nu att den samlade bilden visar att han inte är lämplig att inneha vapen. Visserligen är inte tre fortkörningar skäl nog, medger myndigheten. Men de anser också att deras eget beslut att bevilja honom licens våren 2021 var felaktigt och att deras misstag inte bör innebära att han per automatik anses lämplig.

Tidigare morddömd

Mannen har mer än fortkörningar i bagaget och hans innehav av vapen har tidigare ifrågasatts.

När han var i tidiga 20-årsåldern dömdes han till fängelse i mer än ett år för bland annat flera fall av misshandel, olaga frihetsberövande, försök till utpressning och övergrepp i rättssak.

Två år senare dömdes han till 12 års fängelse för mord. Mordutredningen fastslog att det handlade om helt oprovocerat våld som riktades mot en liggande försvarslös person. Den rättspsykiatriska bedömningen av mannen då, var att han har en omfattande psykiatrisk störning som innefattar bland annat lindrig mental retardation och personlighetsstörning.

Fick licens efter frigivning

Sommaren 2015 hade mannen blivit villkorligt frigiven och prövotiden löpt ut. Och i december samma år beviljades hans ansökan om att inneha skjutvapen.

Men redan 2016 blev han åter misstänkt för ett brott. Då var han skäligen misstänkt för olaga hot genom att ha riktat ett gevär mot en minderårig samt hotat personen till livet. Bevisningen var dock inte tillräckligt stark för ett åtal och utredningen lades ner.

När han i december 2020 dömdes för bidragsbrott, uppgav han själv att han har en bristande impulskontroll (som dock ska förbättras över åren) och en historik av alkohol- och drogmissbruk.

Trots detta, fick han alltså tillstånd att inneha vapen våren 2021, vilket är det tillstånd polisen nu försökt återkalla. Mannen själv uppger att han lever att liv fritt från kriminalitet och missbruk, att han har familj och lever utöver den för jakten och jakthundar.

Inte skäl nog

Förvaltningsrätten i Luleå har nu avgjort saken och de anser att polisen inte haft fog för att återkalla mannens vapentillstånd. I princip har polismyndigheten ansett mannen lämplig 2021 och att han sedan dess kört för fort tre gånger, är inte skäl att återkalla hans tillstånd. Dessutom är den allvarliga brottsligheten han dömts för cirka 20 år tillbaka i tiden, och polisen har dessutom två gånger beviljat honom tillstånd sedan han dömdes för mord.

En av rättens nämndemän redovisar dock en skiljaktig mening. Han anser att hastighetsöverträdelserna ”i ljuset av tidigare brottslighet” visar att han är olämplig att inneha skjutvapen.