Hårkorset

Ta strid för jakten – inte pengarna!

Kan det vara så trist att Jägareförbundet ligger lågt i älgjaktfrågan och en del andra jaktfrågor för att värna det allmänna bidraget på 50 miljoner årligen från svenska staten?
Vaknade nyligen efter en ovanlig dröm. Märkligt nog skakade jag inte i frossbrytningar eller badade i svett. Tvärtom jag kände mig lugn. Till och med lite upplivad. Drömmen var definitivt inte av det vanliga slaget som i vaket tillstånd framstår som helt otroligt galen eller rentav vansinnig.
En del drömmar kan till och med få en att fundera över sitt eget förstånd. Drömmar är som bekant många gånger helt enkelt oförklarliga, men så icke i det här fallet. Drömmen var enkel och började med att undertecknad för första gången på många år loggade in på internetbanken med gott sinnelag för att betala räkningar. I högen av utgifter fanns ett grön litet brev innehållande årskontingenten till Svenska Jägareförbundet. Jag har aldrig till någon sagt att de av någon anledning ska lämna förbundet, helt enkelt av den enkla anledningen att vi jägare är i stort behov av ett förbund som driver våra frågor mot populistiska storstadspolitiker, aktiva jaktmotståndare och en jakt- och vapenokunnig allmänhet. Trots det är min syn numera något oskarp i kanterna när det gäller Svenska Jägareförbundet.

Allmänna uppdraget

I drömmen upplever jag hur jag med glädje betalar en förhöjd årsavgift efter att Svenska Jägareförbundet på sin årsstämma beslutat att säga nej till allmänna uppdraget och i fortsättningen stå fria från staten för att kunna driva jaktfrågor utan att ta hänsyn till den hand som under många år fött förbundet. Varje år får förbundet cirka 50 miljoner kronor från staten för att bedriva kunskapsspridning om jakt och viltvård. Personligen anser jag att dessa pengar bidragit till att minska förbundets närvaro ute i landet och bidragit till att bygga upp en central organisation som på senare år fått alltmer svårt att uppfatta vindriktningen ute bland landets jägare.

Varg och vapen

Vargproblematiken har även spritt sig till norra landsändan. När vargflyktingar från söder söker nya marker för att jaga med hund har arrendepriserna börjat stiga rejält vilket drabbat en del lokala jägare hårt. För en tid sedan beslutade Svenska Jägareförbundet att inte längre uttala sig till polisen angående vapenfrågor. Man kan undra varför förbundet inte längre kan eller vill föra jägarnas talan i en så viktig fråga som vapen. Vill man inte stöta sig med polisen?

Älgjakten i centrum

Älgjakten är utan tvekan landets viktigaste jaktform som lockar mängder med jägare både till älgpasset och till Jägareförbundet. Av den anledningen är det obegripligt att Svenska Jägareförbundet de senaste åren helt förlorat inflytande över vår absolut viktigaste jaktform. När man i våras i tidningen Svensk Jakt kunde läsa att förbundets ordförande ansåg att Skogsbrukets utslagsröst i älgförvaltningsområdena inte är ett problem börjar man undra hur det står till med viljan att stå upp för jakten och jägarna. Ryktet säger att förbundet ligger lågt i frågan om utslagsröst för att inte det allmänna uppdraget ska dras upp i debatten och nagelfaras av fler än våra kända jaktmotståndare.

Ta strid för jaktfrågor

I drömmen beslutar förbundet på årsstämman att säga nej till allmänna uppdraget för att stå fria i jaktdebatten. Utan statens pengar tvingas man minska på personalen centralt och höja årsavgiften över hela landet. För att klara ekonomin erbjuder man staten att köpa tjänster av förbundet som utan tvekan kan hävda att man kan den svenska jakten och viltvården efter att under många årtionden utfört ett uppskattat arbete för det allmänna. Resultatet visar sig komma nästan omgående. Pengarna strömmar in från jägare över hela landet som återfår sitt förtroende för organisationen. Motsvarande pengar anländer från staten som inser det lönsamma att köpa tjänster från förbundet.

Ljus i mörkret

Jägare i norr ser plötsligt hur det börjar hända positiva saker gällande fjälljakten. Jägare i vargdrabbade län börjar få gehör för sina synpunkter på allmän jakt på varg och över hela landet tas ett rejält tag för att återerövra juvelen i den svenska jaktformen – älgjakten. Medlemmarna får uppleva ett förbund som tar alla jaktfrågor på största allvar och driver frågorna utan att genera sig varken för polis, politiker eller djurrättsaktivister. Devisen enade vi stå, söndrade vi falla är enkel att säga men betydligt svårare att genomföra. Vad som däremot är helt klart är att om inte landets jägare enas i ett förbund som helhjärtat ställer upp för jakt och vapen då kan min dröm helt plötsligt vändas från ljus till mörker och verkligen bli till en mardröm för kommande generationer jägare.