Ledare

Ta bort handläggningen av vapenlicenser från Polisen

holger_ledare.jpgPolisen vill inte längre handlägga passärenden. Jag tycker inte heller att polisen ska hand­lägga vapenlicensärenden, ett jobb som de bevisligen inte klarar av i många polisdistrikt. Handläggningstider på fyra fem månader är inte ovanligt. Dock ska det poängteras att det finns distrikt som sköter sig och klarar handläggningen på ett par veckor. Problem för jaktbranschen Att kräva att polisen ska fråntas uppdraget att sköta vapenlicensärenden kan verka dras­tiskt. Men faktum är att konsekvensen av deras brister i arbetet får långtgående konsekvenser för många vapenhandlare och jägare. Jakthandlare kommer att tvingas i konkurs om inte problemet tas på allvar. Och att detta problem inte tas på allvar är uppenbart, då långa handläggningstider plågat jaktbranschen och jägarna i många år. Som jämförelse kan nämnas att polisen i Danmark klarar en vapenlicensansökan på ett par dagar och i Finland är den genomsnittliga handläggningstiden cirka två veckor. Får inte betalt Dagens problem är flera, jakthandlarna ligger ute med hundratals miljoner kronor i väntan på att jägarna ska få sina licenser och därmed betala vapnet. Det här betyder att handlarna snabbt drabbas av en likviditetskris. Dessutom går man miste om försäljning av tillbehör, kikarsikten, fästen, choker, am­munition och vapenfodral, som också utgör en stor del av ”affären”. Kontentan av det hela är att polisens dåliga arbete hotar en hel bransch på sikt. För jägarna innebär förseningarna att man inte hinner träna i den omfattning som är önskvärt inför jaktstarten. För sent att söka licens Unga och nya jägare drabbas hårdast. En jägarexamenskurs avslutas i regel med de praktiska skjutproven i maj-april. Men enligt Jaktjournalens kartläggning av handläggningstiderna hos polisdistrikten (se JJ nr 5/2014) är det då för sent att söka licens för att kunna delta i till exempel bockjakten i mitten av augusti. Saken är den att under semesterperioderna blir de bedrövligt långa handläggningstiderna ännu länge…! Värst är det i Skåne och Västra Götaland där man kan få vänta fyra fem månader. Låg prio Det har gått så långt att det i dag finns vapenhandlare som inte vill sälja vapen till jägare som är bosatta i de just nämnda länen. Att vänta i flera månader på betalning är helt enkelt ingen ”affär”. Det här är ett länge påtalat problem, inte minst av Vapenhandlarnas intresseorganisation, som bokstavligen slåss för sin branschs överlevnad. Men intresset från po­lismyndigheten att lösa problemet verkar obefintligt. Därför ska regering och riksdag skyndsamt plocka bort uppdraget från polisen och låta en annan myndighet som ser fördelarna med utökade arbetsuppgifter ta vid. Allt handlar om en databas och målsättningen bör självklart vara en handläggningstid på max fem arbetsdagar. Samma myndighet kan kanske till och med få ansvaret för hand­läggning av passärenden…