Jaktnyheter

Systemet för provavgifterna ses över

Nu ska de låga ersättningarna till jaktskytteklubbarna och de höga avgifterna för jägarexamens slutprov ses över, av Jägareförbundet. Foto: Gettyimages

De höjda provavgifterna och den fortsatt låga ersättningen till jaktskytteklubbarna retar upp allt fler engagerade. Nu ska frågan om fördelningen av avgifterna utredas av Svenska Jägareförbundet.

"}}

Så sent som 30 maj kunde Jaktjournalen berätta om medlemmarna i Fagersta jaktskytteklubb som överväger att sluta hålla examensprov för jägarexamen. Anledningen är den låga ersättningen till klubben.

Staten tar pengarna

Trots att avgifterna för proven höjts, till totalt cirka 1 400 kronor, för den som klarar alla prov på första försöket (den som misslyckas med något moment måste göra om provet, mot ny avgift), ligger ersättningen till skytteklubbarna kvar på ett minimum.

Ett exempel: av de 500 kronor varje jägarexamenselev betalar för att skriva sitt teoriprov hos Fagersta Jaktskytteklubb, stannar endast 80 kronor hos klubben. Resten, 420 kronor, går oavkortat till Naturvårdsverket.

Vill se omfördelning

De höjda avgifterna motiverades initialt med att digitaliseringen av teoriproven var kraftigt kostnadsdrivande för staten. Men nu är digitaliseringen genomförd och eftersom många av de kostnader man motiverade avgiftshöjningen med är engångskostnader, anser skytteklubbarna att det blivit dags att se över fördelningen av avgifterna för examensproven.

”Inte riktigt rättvist”

– De flesta skjutbanor är i behov av upprustning för att bli godkända. Nya krav tillkommer ständigt vid de inspektioner som görs, och det är ganska stora kostnader det rör sig om. Samtidigt betalar de som gör proven ganska mycket. Att de som måste göra om proven måste betala lika mycket för omproven är inte riktigt rättvist. Många gånger handlar det ju om ungdomar, säger Barbro Wigren – ordförande i Svenska Jägareförbundet Söderhamn vars representanter på förbundets årsstämma väckte avgiftsfrågan.

”Mycket behöver göras”

Svenska Jägareförbundet ska nu titta närmare på kostnaderna för att ta jägarexamen och fördelningen av provavgifterna. Beslutet fattades vid förbundets årsstämma.

– Skjutbanorna behöver absolut bättre uppbackning. Det är mycket som behöver göras. Det handlar både om höga kostnader för upprustning och brist på instruktörer. De som ska avlägga praktiska prov för jägarexamen har redan svårt att hitta en godkänd bana i närheten av där de bor, säger Barbro Wigren i Söderhamn.

– Man har ju oftast en skjutbana i kommunen där de praktiska proven hålls. Är inte den i ordning får man åka längre för att avlägga prov. Tillgången till lokalt förankrade instruktörer blir också sämre. Vi är en åldrande grupp som är i stort behov av att få in fler ungdomar, avslutar hon.