Jaktnyheter

Svinpestutbrotten ökar radikalt i Tyskland

Vildsvinen kan ses som både ett problem och en resurs. Foto: Per Jonson

Sedan flera år har östeuropeiska länder drabbats av svinpestutbrott och nu har smittan etablerat sig i Tyskland. Under försommaren har 500 nya fall rapporterats i landets östra delar.

"}}

Friedrich-Loefler-Institut som arbetar med djurhälsa konstaterar att den afrikanska svinpesten nu intagit Tyskland på allvar. Bekräftade fall har de senaste månaderna stagnerat på höga nivåer.

I april inkom 181 fall, i maj 127 och i juni 201. Totalt har det alltså under de tre senaste månaderna bekräftats 509 fall av svinpest på vildsvin i östra delarna av Tyskland. Högsta prioritet är nu att förhindra att smittan når tamgrisbesättningar meddelar Friedrich-Loefler-Institut.

Afrikanska svinpesten har spridits från grannlandet Polen där den sedan 2014 är etablerad. Enligt tidningen Agrarheute har Tyskland nu totalt över 1.500 fall av bekräftad svinpest på vildsvin. Majoriteten finns i delrepubliken Brandenburg men även delrepubliken Sachsen har drabbats. Första bekräftade smittofallet upptäcktes i Tyskland 10 september i fjol.  

Källa: Friedrich-Loefler-Institut