Jaktnyheter

Svenska vargstammen – nära lägsta nivån för gynnsam bevarandestatus

Vid legal vargjakt har tjuvjakten minskat men vargstammens storlek har ändå stagnerat menar forskare. Foto: Gettyimages
En forskargrupp på Grimsö forskningsstation konstaterar i en rapport att en stor del av de svenska vargarna försvinner från sina revir utan orsak. Nu är den svenska vargpopulationen enligt forskarna nära den lägsta gräns som anger GYBS (gynnsam bevarandestatus).
Den svenska vargpopulationen har under de senaste fyra–fem åren minskat i antalet individer, rapporterar Sveriges Lantbruksuniversitet. Genom att använda data från 444 revirmarkerande och DNA-identifierade individer från de årliga inventeringarna av varg kunde forskare analysera risken för dessa att dö av olika orsaker. Slutsatsen som dras är att de flesta vargarna försvann från sina revir utan att man kunde fastställa den faktiska orsaken. Till skillnad från andelen dödsfall orsakade av naturliga orsaker och trafik så ökade dödligheten från både legal jakt och försvunna vargar under perioden 2011-2017. Ökningen av andelen försvunna individer var dock betydligt starkare än ökningen av legalt skjutna individer och var särskilt tydlig under perioden 2011–2017 då andelen försvunna var 2,2 gånger fler än antalet legalt skjutna revirmarkerande vargar. Under denna period försvann i genomsnitt 21 procent av individerna per år, rapporterar en forskargrupp vid Grimsö forskningsstation SLU. En kritisk utvärdering av möjliga orsaker till dessa försvinnanden och en kompletterande analys av sändarförsedda individer tyder på att de flesta av dessa försvinnanden har orsakats av illegal jakt. Legal vargjakt minskade tjuvjakten – Ett intressant resultat var att frekvensen av försvinnanden ökade med vargpopulationens storlek och minskade med ökad omfattning av den legala jakten. Utvecklingen av den genomsnittliga inavelsnivån i populationen visade däremot inte på något samband med frekvensen av försvinnanden, säger Olof Liberg som har varit huvudansvarig för studien i pressmeddelandet. – Vi har använt genetiska data från vargar i den skandinaviska vargpopulationen som utgör grunden för ett unikt och närmaste komplett släktträd över alla reproducerande individer, säger Olof Liberg. Dödligheten bland vargarna är nu av en sådan omfattning att den har orsakat en stagnation i populationens tillväxt och den största delen av denna dödlighet utgörs av illegal jakt, skriver forskargruppen. Sammantaget har detta har resulterat i att den svenska delen av vargpopulationen nu befinner sig nära den lägsta nivå som EU:s habitatdirektiv kräver för att den skall bibehålla en s k gynnsam bevarandestatus (GYBS). Detta i sin tur begränsar möjligheterna att förvalta populationen genom olika typer av riktad jakt, avslutas pressmeddelandet.