Jaktnyheter

Svenska jägare vill ha krav på återkommande skytteträning

Jägarna i studien tränar mer betydligt mer med hagel än kula. Arkivfoto: Per Jonson
Kungsbacka (JJ) SLU håller på att slutsammanställa en stor undersökning om de svenska jägarnas skyttevanor. En av slutsatserna som kan dras är att majoriteten av de tillfrågade vill ha krav på övningsskytte.
  Studien ”Attityder till övningsskytte” har genomförts av SLU på uppdrag av Svenska Jägareförbundet sedan en motion till stämman lagt fram ett förslag om att utreda förutsättningarna för ett obligatoriskt övningsskytte. Svarsfrekvensen har varit relativt hög. Cirka 65 procent har svarat av de omkring 6300 enkäter som skickades ut, jämt fördelade över länen i Sverige. Genomgående för enkäten var att frågorna hade ett jaktligt perspektiv. 92 procent av deltagarna hade under året jagat med kulvapen. 62 procent hade jagat med hagelvapen. Av dem som jagat under året svarar 97 procent att de också övat. Tre procent svarar att de jagat utan att ha övat. 60 procent anser sig öva till dess att de är nöjda. När det kommer till kulskytteträning ligger det nationella medianvärdet på 3,8 träningstillfällen per år och medianvärdet för antal avlossade skott ligger på 50 stycken. Den skytteträning jägare ägnar sig åt är, i fallande skala, skytte mot löpande älg, skytte mot stillastående älg, kulaskytte i egen regi, hagelskytte i egen regi. 67 procent av deltagarna i studien tränade löpande älgskytte. De allra flesta jägarna i studien vill ha någon form av övningsobligatorium, 84 procent anger detta. Samtidigt svarar två tredjedelar av de tillfrågade jägarna att de redan i dag har krav på sig att uppvisa någon typ av övningsbevis. Dalarnas län sticker i sammanhanget ut. Där svarar över 90 procent av de tillfrågade jägarna att de har övningsskyttekrav för att få jaga. När det gäller hagelskyttet är det fullständigt omvänt. Mindre än 10 procent svarar att de har några krav på hagelövningsskytte. – Självfallet är det glädjande att i princip alla som svarat uppger att de övat. Samtidigt kan man fundera över att man verkar se väldigt olika på behovet att öva med hagel jämfört med kula, säger Fredrik Widemo, som är viltforskare på SLU och ansvarar för studien. Hur jägarförbunden framöver kommer resonera med anledning av studien återstår att se. På det skytteseminarium som hölls på Öster Malma tidigare i år framkom dock att det praktiskt skytteprovet på jägarexamen just nu utreds. Kanske blir det som i Norge, ett årligt skytteprov framöver.