Jaktnyheter

Sveaskog vill ha skyddsjakt på 50 älgar i Lycksele

Sveaskog vill avliva 50 älgar i skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Sveaskog ansöker om skyddsjakt på 50 älgar i Lycksele kommun.
Skog Supply rapporterar att Sveaskog vill minska älgstammen i områden där älgarna samlas under vintrarna. Där är skogsskadorna oacceptabla, enligt skogsbolaget. Därför vänder sig Sveaskog till länsstyrelsen och ansöker om skyddsjakt på 50 älgar i Lycksele kommun. Bolaget ser skyddsjakten som den sista åtgärden för att komma till rätta med betesskador orsakade av vandringsälgar. – Som det ser ut nu så planterar vi nya plantor som sedan älgarna äter upp vintertid. Detta leder till att många av våra ungskogar aldrig tillåts växa upp och kunna bidra till den gröna omställningen. Detta är också ett stort ekonomiskt problem för många skogsägare och för hela det svenska samhället som är beroende av råvara samt intäkter från skogsbruket, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog, i ett pressmeddelande som refereras av Skog Supply.