Jaktnyheter

Sveaskog sänker jaktpriser – och kritiserar rovdjursförvaltningen

Sveaskogs tjänstemän uppskattar att endast sju procent av älgkalvarna överlever till vintern i ett 236.000 hektar stort område i norra Hälsingland och en bit in i Dalarna. Foto: Gettyimages

Sveaskog ser sig nödgat att sänka jaktpriserna i ett 236.000 hektar stort område i norra Hälsingland och en bit över länsgränsen till Dalarna.
- Till en del handlar det om att vi har en väldigt stor björnstam i området, säger Rickard Sandström, jakt- och klövviltschef hos Sveaskog i den södra halvan av Sverige.

"}}

Han efterlyser en tydligare och mer förutsägbar rovdjursförvaltning. Den är för ryckig idag, menar Rickard Sandström.

Rickard Sandström, Sveaskog

– Ett exempel är björnjakten där i Jämtland, där man plötsligt höjde tilldelningen från 100 till 200 björnar. Vi vill ha en långsiktighet, där jägarkåren, som ska hålla med duktiga hundar och en kompetent organisation i en svår jakt, vet hur förvaltningen kommer att se ut under exempelvis en treårsperiod, säger Rickard Sandström.

Han pekar också på vargförvaltningen som ett bekymmer.

Efterlyser vargplan

– Vi har uppnått de siffror som riksdagen beslutat, men det finns ingen tydlig plan för hur stammen ska förvaltas. Den växer och processen kring jaktbesluten kantas av överklaganden. Det vore bättre att jägarna fick veta, att i det här området ska vi skjuta 25 vargar per år i tre år. Då hade man en plan att förhålla sig till, säger Rickard Sandström.

Det är nedslående siffror han rapporterar om älgstammen på ett 236.000 hektar stort område i Los-Voxna, Ore, Hamra, Glöte, Ljusdal och Ramsjö, som ligger framförallt i Hälsingland men också en bit in i Dalarna.

Med vägledning av avskjutningsstatistik, älgobs och uppgifter från länsstyrelsen, drar Sveaskogs tjänstemän slutsatsen att älgstammen i området uppgår till mellan tre och fem älgar per tusen hektar i vinterstam.

– En annan uppskattning är att endast sju procent av älgkalvarna överlever fram till vintern. I det forskningsprojekt som pågår i Hälsingland märkte man 24 älgkor och 21 av dem fick sina kalvar dödade av björn, berättar Rickard Sandström.

Till det ska läggas en växande vargstam.

Det har bidragit till att Sveaskog nu beslutat att ta bort den avgift per hektar, mellan åtta och tolv kronor, som varje jägare betalat tidigare.

Sänker priset

– Vår huvudanledning till att sänka priserna är att jägarkåren uppfyllt avskjutningsmålen i älgjakten och att betesskadorna i området är låga. Men björnstammen är ett problem, eftersom predationen lokalt är väldigt stark och svår att förutse, säger Rickard Sandström.

Kvar blir en grundavgift på 1.200 per jägare och fällavgifter, som är 4.500 kronor plus moms för vuxna älgar och 1.150 kronor för kalvar.

Att arealavgiften tas bort kommer att kosta Sveaskog omkring en miljon kronor per år. De nya priserna införs vid halvårsskiftet.