Jaktnyheter

Sveaskog förklarar varför älgar ska avlivas från helikopter

Sveaskog skickar ut ett pressmeddelande för att förklara helikopterjakten på älg i Norrbotten. Foto: Gettyimages
Nu vill Sveaskog förklara varför man sökt skyddsjakt på drygt 30 älgar i Norrbotten. Planen är att lokalisera älgarna med drönare, sätta ut passkyttar med skoter och avliva älgarna från helikopter.
Svensk Jakt har i en serie artiklar berättat om planerna och kritiken mot dem. På tisdagen skickade Sveaskog ut ett pressmeddelande för att förklara skyddsjakten. Drygt 30 älgar ska avlivas i Bodens kommun och en ansökan om skyddsjakt har skickats till länsstyrelsen.

”Sista åtgärden”

– Skyddsavskjutning är den sista åtgärden för att kunna komma till rätta med de omfattande betesskadorna kopplade till vandringsälg. Som det ser ut nu så planterar vi nya plantor som sedan älgarna äter upp vintertid och vi får vite från Skogsstyrelsen för att vi inte lyckas uppfylla lagkravet om återplantering. Det här är ett problem för många skogsägare, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog, i pressmeddelandet. Skogsbolaget anser att jägarkåren med nuvarande förvaltningsmodell inte klarar av att skjuta så mycket älg som skulle behövas. Sveaskog pekar också på att den vanliga älgjakten är över när älgarna på vintervandring börjar samlas i vissa områden.

Skarp kritik

Användning av drönare, helikopter och skotrar har skapat intensiv debatt på bland annat Facebook och Sveaskog får på många håll skarp kritik. – Helikopter är en effektiv metod som utsätter älgarna för mindre stress och skada jämfört med en utdragen skyddsavskjutning på traditionellt sätt. Helikopter används redan vid skyddsavskjutning av annat vilt. Jakten är det enskilt viktigaste verktyget för att minska betesskadorna och när vi nu inte lyckades uppnå avskjutningsmålet tvingas vi till denna drastiska åtgärd för att kunna uppfylla skogsvårdslagen, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog.