Jaktnyheter

SVA:s prover visar att rätt varg fälldes

Stockholm (JJ) Den varg som fälldes utanför Vallentuna norr om Stockholm var den varg som rört sig i öster om E18. Det visar analyssvar från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt).
Under skyddsjakten norr om Stockholm rörde sig två vargar i området. Men efter att en vargarna fällts har det inte rapporterats om några fler tamdjursangrepp. –  Det har blivit tyst och lugnt i området. Så de problem som låg till grund för skyddsjakt bedömer vi har försvunnit, säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare vid länsstyrelsen till tidningen Mitt i Vallentuna. DNA-prover som tagits från den fällda vargen stämmer överens med DNA från spillning som hittats öster om väg E18. Den fällda hannen var bror till den sändarförsedda vargtik som uppehåller sig i Södertörn, söder om Stockholm.