Jaktnyheter

Strikt lagtolkning försvårar för björnjägare att sälja köttet

En björn har fällts och då är det viktigt att kroppen snabbt kyls ned, annars riskerar köttet att förstöras. Livsmedelsverket inskärper nu att de svenska länsstyrelserna inte följt EU-lagstiftningen - ett faktum som kommer att försvåra för björnjägarna. Arkivbild: Per Jonson

En ny striktare regeltolkning från Livsmedelsverkets personal kommer att försvåra för björnjägare som vill sälja sina skjutna björnar under höstens jakt.
Livsmedelsverket meddelar att skjutna björnar, som ska säljas, bara får tas ur på skottplatsen eller på vilthanteringscentral. De får inte flås på andra ställen än i på vilthanteringscentral.
- Det blir ökad risk för att björnarna surnar, säger Sten Karelius vid Karelius chark i Lima i Dalarna och får medhåll av jägaren Jonny Persson i Idre.

"}}

I en skrivelse meddelar chefen för Livsmedelsverkets kontrollavdelning, Eirikur Einarsson, länsstyrelsepersonalen i björnjaktslänen, att en striktare tolkning av lagen nu gäller för björnar som ska säljas via viltslakterier. Det gäller inte björnar som jägare själva konsumerar.

Det nya är att fälld björn som ska säljas inte får flås annat än på vilthanteringscentral.

Tarmar och andra inre organ får inte tas ur annat än på skottplatsen eller i lokal som är godkänd vilthanteringscentral.

I praktiken kommer det att medföra att det kan gå många timmar innan björnkropparna tas ur, flås och nedkylningen startar.

Livsmedelsverket förklarar att reglerna är till för att garantera god livsmedelshygien.

”Inget gehör”

Emma Andersson, handläggare på länsstyrelsen i Jämtland, inser att det kan bli bekymmer för jägarna.

Emma Andersson, länsstyrelsen Jämtland

– Vi har lyft de problematiken med långa avstånd och långa transporttider i varmt väder, men det har vi inte fått något gehör för hos Livsmedelsverket, säger Emma Andersson.

Jägare har tidigare år fått undantag från bestämmelserna och fällda björnar har kunnat levereras till viltslakterierna flådda.

Livsmedelsverket skriver till länsstyrelserna:

”De bästa hygieniska förhållanden uppnås och snabb hantering minskar även risken för att köttet förstörs av den biokemiska processen som kallas för stinkande sur jäsning och därmed minskas även risken för möjligt svinn av kött.”

”Då minskar risken”

Det håller Sten Karelius på Karelius chark i Lima Dalarna inte med om.

– Det bästa vore att hanteringen kunnat fortsätta som tidigare, att jägarna kan flå björnen och jag kan putsa kroppen och kyla ned den. Då minskar risken för att köttet surnar, säger Sten Karelius.

Han var med vid ett möte med Livsmedelsverket och konstaterar att jägare och kollegor i köttbranschen kommer att få problem.

– En uppköpare från södra Sverige, som åkt omkring i norr och köpt björnar, får inte längre flå björnen – trots att han har en släpvagn med kyla, säger Sten Karelius.

Alla röda organ i björnarna ska provtas av viltslakteriet.

En faktor som komplicerar hanteringen av skjutna björnar är den omfattande provtagning som länsstyrelsens besiktningsmän ska göra på varje fälld björn.

Idrejägaren Jonny Persson är starkt kritiskt till reglerna.

Exempel från Idre

Livsmedelsverket skriver:

”Det är uppenbart att även risken för svinn minskar eftersom mindre mängder kött behöver förklaras otjänligt i samband med köttbesiktning. Detta har direkta positiva ekonomiska konsekvenser för jägare, vilthanteringsanläggningar och leden därefter i livsmedelskedjan.”

Jonny Persson, jägare i Idre menar att Livsmedelsverket har fel – i själva verket kommer fler björnar att surna och bli otjänliga som människoföda, menar han.

– Reglerna som nu förs fram är att björnen bara får tas ur på skottplatsen eller på godkänt viltslakteri. Men om vi skjuter en björn på fjällkanten i Idre kan vi inte sitta och vänta i timmar på att besiktningsmannen ska komma dit. Då har vi kört ned björnen till någon enkel slaktställning där den tagits ur och avkylningen av köttet startats. Sedan har vi åkte vidare till Viltslakteriet i Lima, säger Jonny Persson.

Flera timmars färd

Nu blir konsekvensen för Jonny Persson att björnen först ska transporteras i kanske en timme ned till farbar väg, sedan transporteras ytterligare 1,5 timmar innan den kan tas ur i Lima.

– Det är ogörligt att ta ur björnen på skottplatsen och sedan släpa med sig alla inälvor separat, även de som länsstyrelsens personal ska besikta, säger Jonny Persson.