Jaktnyheter

Strider för få transportera klass 1-vapen på skoter

En man i Norrbotten överklagar länsstyrelsens besked, att han inte får transportera en klass 1-studsare med skoter. Arkivbild: Gettyimages

En man strider mot länsstyrelsen i Norrbotten för att få transportera klass 1-vapen med snöskoter. Beskedet från länsstyrelsen är att mannen får gå eller åka skidor.

"}}

– Är det kortare sträcka än tio kilometer från närmast farbara väg till jaktmarken, så ger vi ingen dispens, säger David Persson, handläggare vid länsstyrelsen i Norrbotten.

Kan få dispens

Det är generellt förbjudet att transportera vapen vid färd på motorfordon i terrängen. Det är paragraf 22 i jaktförordningen som anger det. Men jägare kan få undantag.

För hagelbössa och kulvapen i klass 3 och 4 gäller att det måste vara minst fem kilometer från närmaste farbara väg till jaktmarken. Då ska vapnet transporteras i fodral och på kälke, pulka eller liknande. Man får inte åka med bössan på axeln eller direkt på skotern.

För klass 1-vapen är gränsen tio kilometer för att kunna få dispens.

Den man som nu överklagar länsstyrelsens nej till dispens har en jaktstuga i Norrbotten. Han vill ha med sig ett klass 1-vapen för att kunna jaga toppfågel.

”Omöjliggör toppfågeljakt”

Mannen bedömer att det fågelvägen är åtta kilometer från farbar väg till stugan. Men i terrängen blir resan ändå tio kilometer, eller mer, menar mannen.

– Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det är mindre än tio kilometer och då kan vi inte ge dispens, säger David Persson på länsstyrelsen.

Mannen har nu överklagat saken till Naturvårdsverket.

”För mig innebär avslaget i praktiken att det blir omöjligt att genomföra önskad toppfågeljakt. Jag bedömer att det inte hinns med att i ospårad terräng skida ca 10 km till jaktmarken och där bedriva jakt för att sedan, innan det blir mörkt, skida 10 km hem igen. Aktuell mark är svårnavigerad och jag skulle inte vilja bli kvar där under dygnets mörka tid, det är många under åren som gått vilse där”, skriver mannen i sin överklagan.