Jaktnyheter

Strid om jakttorn på skärgårdsö

Jakttorn
Jakttorn i ett naturreservat i Norrtälje vållar debatt. Bild: Gettyimages och Eniro, montage

Det har uppstått konflikt om jakttorn i ett naturreservat på en ö utanför Norrtälje.

Tidningen Skärgården skriver om jakttorn på Gisslingö i Norrtälje skärgård. Där uppges markägaren ha fått nio miljoner kronor i ersättning av staten när marken blev naturreservat.

Det handlar om att bevara lövträd, skärgårdsskog och våtmarker på ett område som är 118 hektar stort.

Markägaren lämnade in en karta där sju jakttorn och pass var utmärkta. Länsstyrelsens tjänstemän granskade flygbilder och fann att ett jakttorn och en foderautomat skulle tas bort eftersom de utplacerats efter 2017.

Tidningen Skärgården intervjuar en fritidsboende på ön som hävdar att det aldrig funnits några jakttorn där tidigare.

”Allt för ingripande”

I november 2022 kom en anmälan fyra nybyggda jakttorn till länsstyrelsen. Men länsstyrelsen har valt att inte agera vidare i fallet. Myndighetens företrädare hänvisar till att det inte går att bevisa om tornen ställts dit på senare tid.

– Eftersom det alltså inte har kunnat styrkas med stöd av flygfoton att något av de aktuella jakttornen inte har funnits innan naturreservatets inrättande har länsstyrelsen bedömt det som allt för ingripande att förelägga om att jakttornen ska tas bort, säger länsstyrelsens miljöhandläggare Henrik Sandberg till Skärgården.