Jaktnyheter

Strid om bredden på faunabroar i Västerbotten

Hur bred ska en faunabro vara för att fungera bra? Det räder det delade meningar om i Västerbotten. Arkivbild: Gettyimages

Det har uppstått strid i Västerbotten om hur breda så kallade faunapassager ska vara. Malå sameby vill ha 50 meter breda broar men Trafikverket har beslutat att det räcker med 20 meter.

"}}

Västerbottningen rapporterar i sin pappersupplaga att faunabroar ska byggas över den starkt trafikerad E4:an och tågspåret Norrbotniabanan. Detta för att renar och klövvilt ska kunna passera säkert över väg och järnväg.

Företrädare för Malå sameby har krävt 50 meter breda broar.

– Det är ju på människans villkor det ständigt blir. Inte på djurens. Vi hade önskat tunnlar i stället för broar. Det hade varit den allra bästa varianten. Men något sådant alternativ har inte varit aktuellt. Jag lovar att dom kommer att få problem med älg. Ren kan kanske komma att fungera med tiden, när de vant sig, men inte med älg. säger Tomas Stenlund i Malå sameby till Västerbottningen.

Han menar att 20 meter är så smalt att flockdjur inte vill passera.

Ett tag var Trafikverket inne på att bredden på faunabroarna kunde bli 25-30 meter. Men de studier som gjorts vid SLU visar ingen ökning av effektiviteten i passagerna om bredden ökas fem-tio meter. Därför är beslutet att broarna blir 20 meter breda.

Tomas Stenlund i Malå sameby framhåller att samebyns krav bygger på den erfarenhet rennäringen har – och att Trafikverkets beslut kommer att överklagas.