Jaktnyheter

Ytterligare avhopp i Stövarklubben – ”Det känns tungt nu”, säger ordföranden

Göran Johansson och Thommy Sundell lämnar Svenska Stövareklubbens styrelse knappt en månad efter att Owe Karlsson har fått axla ordföranderollen.
För knappt en månad sedan lämnade Svenska Stövarklubbens ordförande Freddy Kjellström plötsligt sin post. Den tillträdande ordföranden Owe Karlsson chockades under helgen av ytterligare två tunga avhopp. Då lämnade Thommy Sundell och Göran Johansson också styrelsen.
Det knakar i styrelsen för Svenska Stövarklubben. För en knapp månad sedan lämnade ordförande Freddy Kjellström och den då vice ordförande Owe Karlsson fick axla ordföranderollen. Under helgen valde sekreterare Thommy Sundell och utställnings- och regelansvarig Göran Johansson också att lämna styrelsen.

Vad är det som händer i Svenska Stövarklubben, ordförande Owe Karlsson?

– Det är inte brukligt att lämna styrelseuppdrag under innevarande mandatperiod och de har inte uppgett någon direkt anledning. Vi har haft olika uppfattningar i vissa frågor, men det ska man ju ha i sånt här arbete. Nu har vi ett ansvar gentemot våra medlemmar att ta hand om detta.

Jag har fått uppgifter om att det tung och ojämn arbetsbelastning på de olika styrelseledamöterna? Är det en anledning till avhoppen?

– Vi har inte direkt haft en ojämn arbetsbörda, alla har haft fullt upp. Vi drar tunga lass och det är svårt att sköta det här med ett eget liv utanför.

Finns det en risk att kompetensen utarmas i styrelsen?

– Det finns kompetens kvar i styrelsen, men vi har diskuterat olika scenarion. Ett är att kalla till ett extra fullmäktigemöte för att ta fram nya styrelseledamöter, men det är en process och det kostar pengar. Det finns en glöd och entusiasm kvar i styrelsen och först vill jag testa den. Just nu är jag tacksam för att Thomas Lööf går in som vice ordförande.

Det har tidigare riktats kritik mot de IT-system som Stövarklubben använder sig av. Hitta Stövare som baseras på Älghundsklubbens Hitta Älghund har haft stora problem med att rapportera jaktprov, vilket nu verkar vara löst, men nu finns det istället problem med utställningsresultat. Hur stor påverkan har detta på styrelsen och den senaste tidens avhopp?

– Det varit förseningar i jaktprov och vi har fått rapportera in till SKK för hand men nu är det jobbet i stort sett klart. När det gäller utställningarna vet jag inte riktigt. Vi utbildar nu lokalklubbarna och har en förhoppning om att det ska fungera som det ska. Det kan ha haft en inverkan på Thommy och Görans beslut, men det får du fråga dem. Andreas [Johansson] som sköter IT-delen har gjort ett enormt jobb och kämpat med utvecklarna som bland annat drabbats av sjukdom.

Är de här senaste avhoppen en reaktion mot dig som ordförande?

– Nej så kan jag inte se det. När jag tog över skulle Thommy och Göran stötta mig, och jag hoppas att de kommer göra det även om de inte sitter i styrelsen. Jag har verkligen fått det här i knät när Freddy lämnade och mitt mål är att hålla ut till 2020.

Hur kan Svenska Stövarklubben få ordning på styrelsen igen?

– Vi kan inte förlita oss på samma gamla mandat, utan vi måste ge utrymme för yngre förmågor – inte minst när det gäller IT. Det går inte längre att sköta en sån här verksamhet med penna och papper. Men det är ett tungt jobb för de yngre som har familj och ett liv utanför. Det är svårt att få ihop detta med hämtningar och lämningar – samtidigt ska inte det här skötas av pensionärer. Thomas Lööf blir nu vice ordförande i Svenska Stövarklubben. Göran Johansson fortsätter som ordförande för Svenska Hamiltonstövareföreningen.

Daniel Sanchez 0300-30621