Jaktnyheter

Storskalig skyddsjakt på järv beslutad

En större skyddsjaktinsats på järv ska nu genomföras i drabbade områden i Jämtlands län. Foto: Istock
Jämtland (JJ) Länsstyrelsen i Jämtlands län har på eget initiativ beslutat om skyddsjakt på 13 järvar. Myndigheten vill minska skadetrycket på ren.
Skyddsjaktsbeslutet omfattar fem delområden i länet och enskilda jakträttsinnehavare i dessa områden har rätt att delta i skyddsjakten. Eftersom det är svårt att upptäcka enskilda skadeverkande individer genomförs skyddsjakten i förebyggande syfte. I länet inventerades 2017, 34 föryngringar. Miniminivån är 23,5 föryngringar. Av denna anledning finns möjlighet till ett mer omfattande skyddsjaktsuttag utan att decimera järvbeståndet. Endast tillväxttakten bromsas. Henrik Hansson, chef på naturvårdsavdelningens viltfunktion säger till Jaktjournalen att myndigheten inte diskuterat någon regelrätt licensjakt. Den frågan ligger på Naturvårdsverkets bord. I stället har myndigheten utgått från den skadebild som finns i länet och agerat preventivt genom att möjliggöra skyddsjakt på 13 järvar. Under hösten har tre samebyar ansökt om skyddsjakt på järv. Skyddsjakten får bedrivas från och med den 1 november till och med den 15 januari. Läs hela beslutet här>>