Jaktnyheter

Större raser än tax tillåts på hjort och rådjur i Finland

Nu blir det tillåtet att jaga rådjur och hjort med bland annat drever i Finland. Foto: Mikael Moilanen
Finland ändrar reglerna och tillåter större hundar än taxar att jaga rådjur och hjort. Max mankhöjd på hundarna blir 39 centimeter istället för hitillsvarande 28 centimeter.
Det betyder att hundraser som är vanliga vid exempelvis rådjursjakt i Sverige, basset och drever, blir tillåtna att jaga med även i Finland. Finska Yle rapporterar att människor med drevrar ända sedan 1960-talet kämpat med att få använda dem vid jakt på hjort och rådjur. – Jag blev lite överraskad att förändringen lyckades. Vi förväntar oss att jakten blir aktivare i södra Finland, men ärligt sagt vet vi inte vad som kommer att hända. Vi är jätteivriga, men senare på hösten vet vi hur det har gått, säger Timo Nurmiluoto, ordförande för Finska dreverklubben, till Yle.

Vill öka jakt på vitsvanshjort

En av anledningarna till att de finska reglerna ändras är att samhället vill öka intresset för jakt på vitsvanshjort. – Kanske 80–90 procent av allt mindre klövvilt skjuts utan hund, åtminstone där det finns mest hjort och rådjur. Så det är ingen avgörande förändring fastän det ökar effektiviteten i jakten, säger Jörgen Hermansson, viltplanerare vid Egentliga Finlands viltcentral, till Yle. På Åland har man egna regler. Där är det hundens sätt att jaga som avgör – den måste, liksom i Sverige, vara långsamtdrivande. Både Timo Nurmiluoto i Finska dreverklubben och viltplanerare Jörgen Hermansson hade hoppas på sådana regler även i Finland. – Vi försökte få samma förordning som på Åland, men myndigheterna tyckte att det är svårt att dra några gränser om vad som är en långsamt drivande hund, säger dreverklubbens ordförande Timo Nurmiluoto till Yle. Jörgen Hermansson tror också att den åländska, eller svenska, modellen skulle vara bäst i Finland.