Jaktnyheter

Stor skogsaffär i södra Dalarna

Den här jaktkojan ingår i affären. I övrigt är marken helt fri från byggnader. Foto: Karl Danielsson Egendomar

504 hektar mark är till salu norr om Avesta i södra Dalarna. Priset är 58,5 miljoner kronor.

"}}

Avesta Tidning är först med att berätta om affären, som rör två skogsfastigheter norr om Fors i Avesta kommun.

Fastighetsbeteckningarna är Östanfors 20:1 och Räfsbo 5:2 och markerna ägs av ett par i Eskilstuna.

Mäklaren Karl Danielsson Egendomar berättar på sin webbsida att det handlar om drygt 457 hektar produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet uppgår till 77.800 skogskubikmeter.

”En ny ägare kan således förvänta sig en lättskött och rationell skogsfastighet som, förutom en liten jaktkoja, är helt fri från byggnader. Markerna är belägna i ett område med väl fungerande skogsindustri och där furuvirket är omtalat för sin fina kvalitet. För den jaktintresserade finns det mycket gott om älg, såväl som rådjur och vildsvin. Inom fastighetens gränser finns också en liten sjö där en sport-fiskeklubb planterat ut regnbågsfisk och där man som ägare har rätt att fiska”, skriver Karl Danielsson egendomar.